işlem

işlem
1

Bilişim : Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek üzere uygulanan herhangi bir eylem. bk. işleç, işlenen, komut.

2

Fizik : Bir ya da birçok kümenin öğelerinden yeni bir kümenin bir öğesini türetme.

3

Fizik : Sayılar ya da simgeler üzerinde yapılan toplama, çıkarma, üstiki, kökiki (karekök), gibi uzbilimsel uygulamalar.

4

Kimya : Özdek üzerinde her türlü değişim yapma eylemi.

5

Kimya : Ham ya da ara malları ve özdekleri, fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme eylemi.

6

Kimya : 1.Madde üzerinde her türlü değişim yapma eylemi. 2.Ham ya da ara mal ve maddeleri, fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme eylemi. Muamele.

7

Metal Bilim : Metalbilimsel bir işi sonuçlandırmak için, gereken dönemlerden geçme ya da geçirme.

8

Ticaret : Bir işi sonuçlandırmak için gereken evrelerden geçirme eylemi.

9

Teknoloji : genel uygulayım: a. Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş ya da uygulamalar. b. Belli bir sonucu elde etmek için bir işi gereken evrelerden, dönemlerden geçirme.

10

Teknoloji : işleyim: Türlü donanımlardan yararlanarak bir parça üstünde yapılan, denenen işlerin tümü. 3. metalbilim: Bir maden ya da alaşıma mekanik, biçimsel değişimleri kazandırmak için ısıtma, soğutma vb. yoluyla yapılan uygulamaların genel adı.

11

Yöntem Bilimi : Düzene ve kurala bağlanmış iş, eylem süreci ya da çözümleme yöntemi.

12

İktisat : Alım-satım ile ilgili her türlü etkinlik.

13

İstatistik : (Deneysel tasarım) Deneye konu olan birim üzerindeki etkiyi gözlemek için yapılan eylem.

14

Ad : Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.

15

Ad : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.

16

Ad, Ekonomi : Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.

17

Ad, Kimya : Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

18

Ad, Kimya : Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.

19

Ad, Matematik : Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır.

Kısaca Bilgi/işlem

alaşım nedir alım tanımı alım satım anlamı amaç anlamı ana işlem birimi anotsal işlem ne demek aritmetik işlem artık işlem etkisi ayrımlı işlem nedir bağla tanımı bağlı işlem anlamı belirli ne demek belli nedir biçim tanımı biçimsel anlamı bilgi işlem ne demek bilgi işlem dizgesi bilgi işlem merkezi bir parça nedir birbir tanımı birbiri anlamı birçok ne demek birim ne demek birkaç nedir birtakım tanımı borçlanma anlamı bütünleşik bilgi işlem çıkarmalı işlem çift ödüllü işlem çift renkli işlem çok alıcılı işlem çok düzlemli işlem çok filmli işlem çok görüntülüklü işlem çok resimli işlem çoklu işlem ne demek daha nedir değer nedir değişik tanımı değişim anlamı değişir alanlı işlem değişir yoğunluklu işlem denet işlem ne demek deney nedir donanım tanımı double işlem anlamı dönem ne demek dört işlem nedir döviz işlem vergisi durum tanımı düzen anlamı elcil işlem ne demek elde nedir elde etmek tanımı elektronik bilgi işlem eşit işlem anlamı etki ne demek etkin nedir etkinlik tanımı etmek anlamı evre ne demek eylem isminin anlamı fizik nedir fiziksel tanımı fotokimyasal işlem geçirme anlamı geçme ne demek genel nedir gerek tanımı gereksiz işlem anlamı getirme ne demek gibi nedir gözlemek tanımı hareket anlamı hepsi ne demek herhangi nedir herhangi bir tanımı ısıl işlem anlamı ısıl işlem aygıtı ısıl işlem fırını ısıl işlem yöntemi için ne demek ikili işlem nedir ilgi tanımı ilgili tanımı işle anlamı işleç ne demek işlem ayrılığı nedir işlem birimi tanımı işlem dondurma anlamı işlem görmek ne demek işlem güdüsüyle para istemi işlem güdüsüyle para talebi işlem hacmi nedir işlem kartlı ödünç verme işlem kütüğü tanımı işlem maliyeti anlamı işlem miktarı ne demek işlem riski nedir işlem ruhbilimi işlem saikiyle para talebi işlem üstikileri ortalaması işlem vergisi tanımı işlembilgi anlamı işlemci ne demek işlemci davranış işlemcilik nedir işleme tanımı işleme (verileri) işleme etkinlikleri işleme faaliyetleri işleme gerilimi işleme hakkı anlamı işleme koyma ne demek işleme koyma fiyatı işleme koymak nedir işleme sertleşmesi işleme sıcaklığı işleme sözleşmesi işleme ücreti tanımı işleme yanılgısı işlemeci anlamı işlemecilik ne demek işlemek nedir işlemeli tanımı işlemelik anlamı işlemesiz tutmalık işlemez para ne demek işlemezlik nedir işlemle ilişkisi olma işlemleme tanımı işlemleme (sayımsal) işlemlenebilir izerge işlemleyici anlamı işlemsel ne demek işlemsel öğrenme işlemsel tamm nedir işlemsel tanım tanımı işlemselcilik anlamı işlenen ne demek işleyim nedir işleyimsel işlem izotopik işlem birimi karekök tanımı karşı anlamı karşı karşıya ne demek katmalı işlem nedir kazan anlamı kazandırmak tanımı kesikli işlem anlamı kimyasal ne demek kimyasal işlem nedir komut tanımı konu anlamı koruyucu atmosferli ısıl işlem kural ne demek küme nedir madde tanımı maden anlamı mali işlem ne demek mantıksal işlem mekanik nedir menkul tanımı merkez işlem birimi metalbilim anlamı metalbilimsel işlem muamelat ne demek muamele nedir nakit tanımı olan anlamı olarak ne demek özdevimli bilgi işlem parça nedir peşin işlem tanımı piyasa anlamı prosedür ne demek satı ne demek satım nedir sayı tanımı seçmeli işlem-beğenmeli işlem soğuk işlem anlamı soğutma ne demek sonuç nedir sonuçlandırmak nedir subuğulu işlem tanımı süreç anlamı süreli işlem ne demek takas nedir tasarım tanımı tek moleküllü işlem tersinir işlem anlamı tersinmez işlem ticari işlem ne demek tobin işlem vergisi toplam nedir toplama tanımı toplu işlem anlamı tutu ne demek tümü nedir türe tanımı türetme anlamı türlü ne demek tüzel işlem nedir ulaşmak tanımı uygulayım anlamı uygun isminin anlamı üç renkli işlem vadeli işlem ne demek vakumlu ısıl işlem veri işlem nedir veya tanımı yapı anlamı yapma ne demek yeni nedir yoluyla tanımı yönetimsel bilgi işlem yöntem anlamı

işlem ne demek, işlem nedir sorularına karşılık, 5 harfli işlem sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca işlem teknik teriminin Matematik, Kimya, Ekonomi, Bilişim, Fizik, Ticaret, Teknoloji, İktisat, İstatistik, Metal Bilim, Yöntem Bilimi kategorilerindeki anlamlarına ve işlem ile ilgili toplam 217 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

İşlem Oyunları