YasinKa » Kısaltmalar

Esperanto Kısaltmalar

apr
aprilo
aŭg
aŭgusto
dec
decembro
di
dimanĉo
feb
februaro
ĵa
jan
januaro
ĵaŭdo
jul
julio
jun
junio
lu
lundo
ma
maj
majo
mar
mardo
marto
me
merkredo
nov
novembro
okt
oktobro
sa
sabato
sep
septembro
ve
vendredo

Esperanto kısaltmalarda sözcük, terim ve özel isimlerin, Esperanto açılımını ve kısaltmalarını bulabilirsiniz.