YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Türkçe Sözlükte # Harfi ile Başlayan Kelimeler

(... etmenin) âlemi var mı?
(...) aşağı (...) yukarı
(...) belası tanımı
(...) demek anlamı
(...) hakkı tanımak
(...) hâlini almak
(...) hesabına ne demek
(...) hükmünde olmak
(...-masıyla ...-mesi) bir olmak
(...-mesi) an meselesi
(...-mesi) gün meselesi
(aralarında) kan olmak
(at) tırısa kalkmak
(atın) başı zapt olunmamak
(ayakkabı) ayağını vurmak
(bir davranışı birine) reva görmek
(bir durum birinin) sinirine dokunmak
(bir durum veya düşüncenin) ışığı altında
(bir durum) açığa çıkmak
(bir durum) gün ışığına çıkmak
(bir durumu) açığa çıkarmak
(bir durumu) açığa vurmak
(bir iş birinin) vaktini almak (veya yemek)
(bir iş veya durum) tersine dönmek
(bir iş veya durum) tersine gitmek
(bir iş) aceleye gelmek
(bir iş) akıl kârı olmamak
(bir iş) çorba olmak (veya çorbaya dönmek)
(bir iş) elinde olmak
(bir iş) kâğıt üzerinde (veya üstünde) kalmak
(bir iş) medreseye düşmek
(bir iş) sallantıda kalmak
(bir iş) sekteye uğramak
(bir iş) sürüncemede kalmak
(bir iş) uykuda olmak
(bir işe) adı karışmak
(bir işe) eli yatmak
(bir işe) kendini vermek (veya vurmak veya çalmak)
(bir işi birinin) sütüne havale etmek
(bir işi) aceleye getirmek
(bir işi) dallandırıp budaklandırmak
(bir işi) pamuk ipliğiyle bağlamak
(bir işi) piç etmek
(bir işi) resmiyete dökmek
(bir işi) sürüncemede bırakmak (veya tutmak)
(bir işi) tatlıya bağlamak
(bir işi) yokuşa koşmak
(bir işin nedir
(bir işin veya bir şeyin) ucundan tutmak
(bir işin) adamı
(bir işin) alayında olmak
(bir işin) altı yaş olmak
(bir işin) hamallığını etmek (veya yapmak)
(bir işin) içinden çıkmak
(bir işin) ilerisine gitmek
(bir işin) ipleri birinin elinde olmak
(bir işin) kolayına bakmak (veya kaçmak)
(bir işin) sakalı bitmek
(bir işin) ucunu kaçırmak
(bir işin) yolunu yapmak
(bir işte) aktif rol oynamak
(bir işte) başrolü oynamak
(bir işte) eli olmak
(bir işte) methali olmak
(bir işte) parmağı olmak
(bir işte) saç sakal ağartmak
(bir işte) tulum çıkmak
(bir işte) yer almak
(bir işten) el yıkamak
(bir işten) hariç olmak
(bir işten) yüz (veya yüzünün) akı ile çıkmak
(bir kadın bir erkekte) gözünü açmak
(bir kızı) leğen başından almak
(bir kimseye tanımı
(bir olayın) arası soğumak
(bir söz anlamı
(bir şey ne demek
(bir şey başka bir şeyi) mumla aratmak
(bir şey birine) alay gibi gelmek
(bir şey birine) haram olmak
(bir şey birinin) aklını başından almak
(bir şey birinin) aklını çalmak
(bir şey birinin) belini bükmek
(bir şey birinin) boyunu aşmak
(bir şey birinin) gözünde olmamak
(bir şey birinin) gücüne gitmek
(bir şey birinin) tuhafına gitmek
(bir şey birinin) zevkini okşamak
(bir şey birinin) zıddı olmak
(bir şey birinin) zihnini bulandırmak
(bir şey birinin) zihnini kurcalamak (veya tırmalamak)
(bir şey birinin) zoruna gitmek
(bir şey için) birebir gelmek
(bir şey olmaya) yüz tutmak
(bir şey) abanoz kesilmek
(bir şey) akılda kalmak
(bir şey) akıldan çıkmak
(bir şey) aleyhe dönmek
(bir şey) alışkanlığında olmak
(bir şey) aslanın ağzında olmak
(bir şey) ayağa düşmek
(bir şey) az gelmek
(bir şey) bini aşmak
(bir şey) buradayım diye bağırmak
(bir şey) çok gelmek
(bir şey) dişe dokunur (olmak)
(bir şey) gözüne ilişmek
(bir şey) gözünü almak
(bir şey) haritada olmak
(bir şey) hava almak
(bir şey) içinde yüzmek
(bir şey) iki baştan olmak
(bir şey) kanına işlemek
(bir şey) kapak atmak
(bir şey) kir götürmek
(bir şey) kir tutmak
(bir şey) kursağında kalmak
(bir şey) mecrasında gitmek
(bir şey) moda olmak
(bir şey) muallakta olmak (veya kalmak)

# harfi ile başlayan sözcüklerin veya terimlerin olduğu sayfada sözcük, teknik terim, kelime, atasözü, deyim, erkek ismi, kız ismi ve birleşik kelime anlamlarına ulaşabilirsiniz.