YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Türkçe Sözlükte Ü Harfi ile Başlayan Kelimeler

ücret arttırımı
ücret ayıracı tanımı
ücret birimi anlamı
ücret çizelgesi yerine geçen belgeler
ücret dizgeleri
ücret kesimi cezası
ücret ödeme süresi
ücret sayışım belgesi
ücret zaman aşımı
ücretlendirme makinesi
ücretlerde pazarlık kuramı
ücretli özgür basım
ücretsiz giriş belgesi
ücretsiz özgür basım
ücrette dokunulmaz bölüm
üç adım ne demek
üç adım atlama nedir
üç alanlı sirk tanımı
üç ay süreli anlamı
üç ayak ne demek
üç ayaklı boru mengenesi
üç aylık nedir
üç aylık güvence kesenekleri çizelgesi
üç basamak kuramı
üç beyaz tanımı
üç birlik kuralı
üç boyutlu anlamı
üç boyutlu film
üç boyutlu yapıtlar
üç boyutluluk ne demek
üç buçuk nedir
üç buutlu tanımı
üç denecik anlamı
üç dikenli balık
üç elektron toplu ışıtaç
üç etek ne demek
üç etmek nedir
üç gün humması tanımı
üç gün sıtması anlamı
üç günlük ne demek
üç ışıtaçlı alıcı
üç kanatlı tablo
üç katlı nedir
üç kenarı açık sahne
üç konutlu kene
üç kuşak tanımı
üç kuşak alıcısı
üç kuşak negatifi
üç makaralık film
üç otuzunda anlamı
üç parmaklı ne demek
üç potalı kalaylama
üç renk aygıtı nedir
üç renkli alıcı
üç renkli işlem
üç resimli canlandırma
üç resimli renk işlemi
üç sayılı vergi çizelgesi
üç sunaklı kilise
üç vuruş tanımı
üç yasası anlamı
üç yollu vana ne demek
üçayak başlığı nedir
üçboyutlu (film), 3-b (film)
üçboyutlu bezem
üçboyutlu görüntülüğü
üçboyutlu gözlüğü
üçboyutlu işlemi
üçboyutlu seslendirme
üçboyutlu sinema
üçboyutlu televizyon
üçbuçuk guruş tanımı
üçdaş oyunu anlamı
üçdemire vurmak
üçer beşer ne demek
üçeteyh entari nedir
üçgen başlık tanımı
üçgen oyun anlamı
üçler yediler kırklar
üçlü bahis ne demek
üçlü benek nedir
üçlü dans tanımı
üçlü duru anlamı
üçlü ganyan ne demek
üçlü görüntülük
üçlü gösterici nedir
üçlü kalbur tanımı
üçlü kolon anlamı
üçlü kompozisyon
üçlü takla ne demek
üçlük sakar nedir
üçlülük noktası
üçrenksel bileşenler
üçrenksel birimler
üçrenksel dizge
üçrenksel koordinatlar
üçrenksel renkteşlik
üçtaş oyunu tanımı
üçten dokuza anlamı
üçüncü ağırlık ne demek
üçüncü ayak nedir
üçüncü ayak duruşu
üçüncü durumun olamazlığı ilkesi
üçüncü duruş tanımı
üçüncü dünya ülkeleri
üçüncü görmezlik
üçüncü izlence anlamı
üçüncü kişi ne demek
üçüncü kişi sayışımına
üçüncü kişiye borç
üçüncü kuşak nedir
üçüncü oyuncu tanımı
üçüncü sapaklık
üçüncü yargıcı anlamı
üçüncül inanca ne demek
üçüncünün olmazlığı
üçüz kemer nedir
üçüz pencere tanımı
üdüber yüzlü anlamı
üdürgü gibi ne demek

Ü harfi ile başlayan sözcüklerin veya terimlerin olduğu sayfada sözcük, teknik terim, kelime, atasözü, deyim, erkek ismi, kız ismi ve birleşik kelime anlamlarına ulaşabilirsiniz.