YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Türkçe Sözlükte P Harfi ile Başlayan Kelimeler

paala tanımı
pabba anlamı
pabıçlağı ne demek
pabış nedir
pabıt tanımı
pablika anlamı
pablot ne demek
pabucluk nedir
pabucu dama atılmak
pabucuna kum dolmak
pabucuna taş kaçmak
pabucunu dama atmak
pabucunu eline vermek
pabucunu ters giydirmek
pabuç tanımı
pabuç dilli anlamı
pabuç dillilik ne demek
pabuç eskitmek (veya paralamak)
pabuç kadar dili olmak
pabuç pahalı nedir
pabuç sektirmek
pabuççu tanımı
pabuççuluk anlamı
pabuçlu ne demek
pabuçluk nedir
pabuçsuz tanımı
pabuçtan aşağı anlamı
pâbul ne demek
pabuşturma nedir
paca tanımı
pacal anlamı
pacar ne demek
pace nedir
pach tanımı
paci anlamı
pacu ne demek
paç etmek nedir
paça tanımı
paça bağı anlamı
paça çömleği ne demek
paça günü nedir
paça kapma tanımı
paça kasnak anlamı
paça ucu ne demek
paçacı nedir
paçacılar tanımı
paçacılık anlamı
paçadan ne demek
paçagerme nedir
paçaklı tanımı
paçal anlamı
paçal yapmak ne demek
paçala nedir
paçaları sıvamak
paçalarından akmak
paçalı tanımı
paçalı tavık anlamı
paçalık ne demek
paçan nedir
paçanaklı tanımı
paçares anlamı
paçares etmek ne demek
paçarıs nedir
paçarış tanımı
paçarış etmek anlamı
paçarız ne demek
paçaris nedir
paçariş tanımı
paçarozlamak anlamı
paçası düşük ne demek
paçası tutuşmak
paçasından tutup atmak
paçasını çekecek (veya toplayacak) hâli olmamak
paçasız nedir
paçavra tanımı
paçavra gibi anlamı
paçavra hastalığı
paçavracı ne demek
paçavracılık nedir
paçavralaşma tanımı
paçavralaşmak anlamı
paçavrasını çıkarmak
paçavraya çevirmek
paçaya asılma ne demek
paçayı kaptırmak
paçayı kurtarmak (veya sıyırmak)
paççe nedir
paççı tanımı
paçe anlamı
paçetmek ne demek
paçğa nedir
paçha tanımı
paçı anlamı
paçık ne demek
paçılamak nedir
paçın tanımı
paçi anlamı
paçkar ne demek
paçkıl nedir
paçlebaz tanımı
paçoz anlamı
paçu ne demek
paçuk nedir
paçul tanımı
paçur anlamı
padalya ne demek
padar nedir
padavran tanımı
padılcan anlamı
padırlaşmak ne demek
padi padi nedir
padime tanımı
padişa anlamı
padişâ ne demek
padişah nedir
padişahi nedir
padişahlık tanımı
padişak anlamı
padok ne demek
padşaf nedir

P harfi ile başlayan sözcüklerin veya terimlerin olduğu sayfada sözcük, teknik terim, kelime, atasözü, deyim, erkek ismi, kız ismi ve birleşik kelime anlamlarına ulaşabilirsiniz.