YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Anatomi Terimleri Sözlüğü

açan
ağızlaşmak
ak madde
akciğer
akciğer göbeği
akciğer peteği
akson
alyuvar
amniyon
anatomi
anjiyoloji
anüs
aşil kirişi
atardamar
atlas kemiği
ayak bileği
bademcik
bağır
beyin
beyin zarı
bızır
boyun
bronş
burun perdesi
büyük atardamar
dalak
damar tabaka
delikli
dil altı bezleri
diyafram
doku
döl yolu
erkeklik organı
fıkra
gazel damarı
geğrek
gırtlak
göz kapağı
göz yuvarı
gözyaşı bezleri
gudde
hipofiz
hücreler arası
iç deri
iç kulak
idrar kesesi
ince bağırsak
incik
incik kemiği
kaldıran
kalkan bezi
kalp kası
kamış kemiği
kanal
karaca
karaca kemiği
karın zarı
kâsecik
kasılgan
kemikçik
kese
kıkırdak doku
kızlık zarı
kirpiksi cisim
konuşma merkezi
korteks
köprücük kemiği
kulak
kulak kepçesi
küçük dil
kürek kemiği
lakrimal
lenf
lopçuk
lökosit
meme başı
mercimek kemiği
mesame
meşime
mide ağzı
oğulcuk
omuz
orta deri
orta kulak
osteolog
oynak
öd kesesi
östaki tüpü
özek doku
pankreas
parankima
pazı kemiği
sert damak
ses kirişleri
sidik kavuğu
sidik torbası
sidik yolu
sindirim organları
sinüs
soğancık
soluk borusu
solunum sistemi
statolit
sümük doku
tarak
tartar
tepe
tırnaksı kemik
topuk
tükürük bezleri
tüplerini bağlatmak
uyluk
uyluk kemiği
uzuv
vajina
vena
vulva
yemek borusu
yumuşak damak
yürek

Anatomi Terimleri sözlüğünde Anatomi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.