YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Anatomi Terimleri Sözlüğü

ağ tabaka
ağız
ak madde
akciğer
akyuvar
anatomi
arter
aşil kirişi
atlas kemiği
aygıt
bağır
bağırsak
bağırsak askısı
bel
beyin zarı
bronş
burun
burun boşlukları
büyük atardamar
büyük kan dolaşımı
çanaksı hücreler
dalak
damak
damak eteği
damar
deri altı
dış kulak
dirsek kemiği
diyafram
diz
diz kapağı
doku
dolaşım
döl yatağı
düztaban
ektoderm
er bezi
eritrosit
ferç
gazel damarı
geğrek
göğüs çukuru
gövde
göz akı
gözyaşı bezleri
gudde
hipoderm
hücreler arası
iç kulak
idrar kesesi
idrar torbası
idrar yolu
ince zar
iris
işitme taşı
kafatası
kalbur kemiği
kalp
kamış kemiği
kanal
karaciğer
karın zarı
kas
kas doku
kasılgan
kesecik
kesici diş
kıkırdak bilimi
kızlık zarı
kol
koledok
korun dokusu
köprücük kemiği
kulak zarı
küçük dil
lades kemiği
mafsal
makat
meme başı
memecik
nesiç
omurilik
onikiparmak bağırsağı
orta kulak
orta kulak boşluğu
ön oda
örgü
örümceksi zar
pankreas
perikart
periton
plasenta
rahim
saban kemiği
safra kesesi
sağrı kemiği
sert damak
sert doku
ses organları
ses yolu
soma
şah damarı
taraksı kas
tendon
testis
tırnak
tırnak kemiği
tiroit
tohum
uyluk kemiği
uzviyet
üretra
üst deri altı
üst dudak
verit
vulva
yaşatkan sinir sistemi
yumuşak damak
yuvar
yürek

Anatomi Terimleri sözlüğünde Anatomi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.