YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Atletizm Terimleri Sözlüğü

açık yarış
adım uzunluğu
alan yönetmeni
aşama
aşamalı yarışlar
atlama
atlama alanı
atlama havuzu
atlamalar
atlet
atletik
atletizm
atma döngüsü
atmalar
başlangıç kirişi
başyargıcı
başyargıcı yardımcısı
bayan atlet
bayrak koşusu
bayrak sopası
bayrak yarışı
beşli yarış
birleşik yarışlar
büyükler
cirit
çapraz atlayış
çarpma tahtası
çekiç atma
çekiç sapı
çekiç tutağı
çıkış bölmesi
çıkış tabancası
çıkış takozu
çıkışçı yardımcısı
çıta dayanağı
çitli engel
deneme
dikkat komutu
dilim
dingin ayak
disk
disk atma
dolanı
dönü denetçisi
dönüş
düz atlayış
engel
engel aşmak
engel yüksekliği
engelli koşular
erginler
geçerli deneme
gençler
gerideki ayak
gülle
hendekli engel
hendekli engel koşusu
içkoşak
ikinci sıçrama
ilerideki ayak
ilk sıçrama
ip sargı
kayma
kır koşusu
konma
koruma kafesi
koşak
koşu yeri yönetmeni
koşu yolu
koşu yolu kıyısı
koşucu
macun gösterge
maden baş
maraton koşusu
olimpiyat
olimpiyat oyunları
onlu yarış
saplama kutusu
seçme-elemeyarışları
sıçrama
sıçrama tahtası
sıralayıcı
sırıkla atlama
sırt atlayışı
son yarış
sonaşam
sonaşamlamak
su hendeği
süre yargıcısı
süreli yarış
tetik durum
topuk-burun
uçuş açısı
uluslararası olimpiyat kurulu
uluslararası özengen atletizm birliği
uluslararası yarış
uyarı
uygulayım yöneticisi
uzun atlama
üç adım atlama
üçüncü sıçrama
varış
varış alıcısı
varış çizgisi
varış direkleri
varış görüntüsü
varış ipi
varış yargıcısı
varış yönetmeni
yanlış çıkış
yarış
yarış belgesi
yarış uzaklığı
yarış yargıcısı
yarış yöneticisi
yarışçı
yarışdışı bırakma
yeme-içme durağı
yerlerinize!
yürüyüş kurulu

Atletizm Terimleri sözlüğünde Atletizm terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.