YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Atletizm Terimleri Sözlüğü

açık yarış
adçekme
adım uzunluğu
aktarma alanı
alan yönetmeni
aşamalı yarışlar
atlama
atlama alanı
atlama çatkısı
atlama çizgisi
atlama havuzu
atlamalar
atlet
atletik
atletizm
atletizm birliği
atma döngüsü
atmalar
başlangıç kirişi
başyargıcı yardımcısı
bayan atlet
bayrak sopası
bayrak yarışı
birleşik yarışlar
büyükler
cirit atma
çapraz atlayış
çarpma tahtası
çekiç atma
çekiç sapı
çekiç tokmağı
çekiç tutağı
çıkış bölmesi
çıkış tabancası
çıkış takozu
çıkışçı yardımcısı
çıta dayanağı
çıtayı geçiş
deneme
deneme sırası
dikkat komutu
dikme
dingin ayak
disk
disk atma
düz atlayış
engel
engel aşmak
engel yüksekliği
erginler
geçerli deneme
gelişme koşusu
gençler
gerideki ayak
gülle
gülle atma
hendekli engel
hendekli engel koşusu
içkoşak
ikinci sıçrama
ilerideki ayak
ilk sıçrama
ip sargı
kayma
konma
koşak
koşu
koşu yeri
koşu yeri yönetmeni
koşu yolu
koşu yolu kıyısı
macun gösterge
maden baş
maraton
maraton koşusu
olimpiyat oyunları
onlu yarış
saplama kutusu
seçme-elemeyarışları
serinleme durağı
sıçrama
sıçrama tahtası
sıralayıcı
sırıkla atlama
son yarış
sonaşam
sonaşamlamak
sonuç yazmanı
su hendeği
süre yargıcısı
süreli yarış
tetik durum
topuk-burun
uçuş
uçuş açısı
uluslararası olimpiyat kurulu
uluslararası yarış
uyarı
uygulayım yöneticisi
uzun atlama
üçüncü sıçrama
varış
varış alıcısı
varış çizgisi
varış direkleri
varış görüntüsü
varış ipi
varış yargıcısı
varış yönetmeni
yanlış çıkış
yarış
yarış uzaklığı
yarış yargıcısı
yarışdışı bırakma
yeme-içme durağı
yerlerinize!
yıldızlar
yinelenen deneme
yüksek atlama
yürüyüş kurulu

Atletizm Terimleri sözlüğünde Atletizm terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.