YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Atletizm Terimleri Sözlüğü

adçekme
adım uzunluğu
aktarma alanı
alan yönetmeni
aşama
aşamalı yarışlar
atlama
atlama çatkısı
atlama çizgisi
atlama havuzu
atlamalar
atletik
atletizm
atletizm birliği
atma döngüsü
atmalar
başlangıç kirişi
başyargıcı yardımcısı
bayrak sopası
birleşik yarışlar
büyükler
cirit
cirit atma
cirit sapı
çapraz atlayış
çarpma tahtası
çekiç atma
çekiç sapı
çekiç tokmağı
çıkış bölmesi
çıkış tabancası
çıkış takozu
çıkışçı yardımcısı
çıta dayanağı
çıtayı geçiş
çivili ayakkabı
deneme
deneme sırası
dikkat komutu
dikme
dilim
dingin ayak
disk atma
dönü
dönü denetçisi
dönüş
düz atlayış
engel
engel aşmak
engel yüksekliği
engelli koşular
geçerli deneme
gelişme alanı
gelişme koşusu
gerideki ayak
gülle
gülle atma
hendekli engel
hendekli engel koşusu
ilerideki ayak
ilk sıçrama
ip sargı
kayma
kır koşusu
koruma kafesi
koşak
koşu yeri yönetmeni
koşu yolu
macun gösterge
maden baş
maraton
maraton koşusu
olimpiyat
olimpiyat oyunları
onlu yarış
saplama kutusu
seçme-elemeyarışları
serinleme durağı
sıçrama
sıçrama tahtası
sıralayıcı
sırık
sırıkla atlama
sırt atlayışı
son yarış
sonuç yazmanı
su hendeği
süre yönetmeni
süreli yarış
tetik durum
topuk-burun
uçuş açısı
uluslararası olimpiyat kurulu
uluslararası özengen atletizm birliği
uluslararası yarış
uygulayım yöneticisi
uzun atlama
üç adım atlama
üçüncü sıçrama
varış
varış alıcısı
varış çizgisi
varış direkleri
varış görüntüsü
varış ipi
varış yargıcısı
varış yönetmeni
yanlış çıkış
yarış
yarış uzaklığı
yarış yargıcısı
yarış yöneticisi
yarışçı
yarışdışı bırakma
yeme-içme durağı
yerlerinize!
yıldızlar
yinelenen deneme
yürüyüş
yürüyüş kurulu

Atletizm Terimleri sözlüğünde Atletizm terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.