YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Bilişim Terimleri Sözlüğü

akış çizeneği simgesi
aktarma
altılı
anahtar
anahtar-sözcük
aralık damgası
arama motoru
aritmetik-mantık birimi
artık bilgi
artımlı gösterim
bağımlı kütük
bağlam
bağlam içinde anahtar-sözcük dizini
bakım
basıc
basılı örnek
baud
bellenir simge
biçimleme
bilgi erişim dizgesi
bilgisayar ağı
bilgisayar destekli tasarım
bilgisayar sözcüğü
birim dizgi
boylamasına eşlik denetimi
büyürlük
çevrim dışı
çevrim içi
çift yönlü akış
damga dizgisi
değişken ayrımlı gösterim dizgesi
devingen bellek atama
dış bellek
dizinli sıralı kütük
dokunak
dokuz izli kuşak
dolaylı adresleme
donanım uyarlığı
duyarlık
düğüm
düğümleme yanlışı
düzen
düzen sapması
eksiltilmiş köke tümler
elmek
erişilebilirlik
erişim süresi
erişki
eşgüdüm
etkileşimli uç
fiziksel tutanak
genel amaçlı bilgisayar
giriş-çıkış
güdüm
hacker
ham veri
hesaplayıcı
ikileme
ikincil bellek
im ikili
im konumu
insan-makine ilişkisi
iş akış dili
iş çıkarma yeteneği
işleç
işletimsel
kart okuyucu
kayan ayrımlı gösterim
kesilme
kitaplık
konuşmalı
kurgu çizeneği
kuyruklar kuramı
küçük çapta tümleşme
kütük
kütük yönetimi
listeci
makine dili
manyetik kaset
masaüstü
mıknatıslı boyalı damga tanıma
mikroizlence
mikroizlenceleme
mikrokomut
monte carlo yöntemi
nod
onaltılı sayamak
onlu sayamak
orta çapta tümleşme
özörgütlü izlence
özuyumlu bilgisayar
özyineli yordam
printer
saat
sağlama makinesi
sayfalama
sayılaştırmak
sayısal güdüm
seçici oluk
seçimli bilgi dağıtım
sıfır doldurmak
simgesel mantık
soruna yönelik dil
tek eşlik denetimi
tektaş çevrim
terminal
toplama çevrimi
toplu işlem
tutanak görünümü
uzaktan erişim
veri bankası
veri çevirici
veri sağlama makinesi
veri saklama yoğunluğu
veri sıkıştırma
yarıiletken bellek
yeniden başlama
yerel bellek
yineleme yöntemi
yoğun disk

Bilişim Terimleri sözlüğünde Bilişim terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.