YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Bilişim Terimleri Sözlüğü

ağaç
alan
alçak düzeyli dil
ana işlem birimi
ana kütük
anahtarlama
anlamlı sayamak
anlamlılık
arı ikili sayılama dizgesi
bağımlı kütük
basıc
basma çevrim
bellek binişimi
bellek dökümü
bellek korunum
bellek sığası
bilgi erişim dizgesi
bilgisayar
bilgisayar izlencesi
bilişim kuramı
bilişimsel dilbilim
birim
boşluk
buluşsal
çağrışımsal bellek
çevirici dili
çevre birimi
çokdüzeyli oluk
damga
değer erişimli bellek
değişir teker
değişken boylu tutanak
delikli kuşak
denetim birimi
derlem
derlemek
derleyici
dış bellek
dizi
dizin kütüğü
dizin yazmacı
dokuz izli kuşak
donanım isterleri
döngü
düğüm çevirici
düğümlenmiş damga takımı
düzenleç
elcil işlem
enlemesine eşlik ikili
eşanlamlı
eşbiçimli
fortran
genel amaçlı bilgisayar
giriş
giriştirmek
göreli adres
gösterici birim
güvenilirlik
ikili arama
ikili sayamak
ilişim
im konumu
insan-makine ilişkisi
iş güdüm dili
işlemci
ivedi bakım
izlence akış çizeneği
kart delici
kaydetmek
kaydırma
kesyapıştır
kırmık
komut
konuşmalı
koyu
kök ayrımı
köksel sayılama dizgesi
kullanılırlık
kurgu
link
loder
makara
manyetik kart
mıknatıslı boyalı belge okuyucu
multimedya
ona tümler
onaltılı sayamak
onlu sayıt
ortam sonu damgası
öbek uzunluğu
önce-düzenli dizinleme
örü sonu damgası
özdevimli güdüm
rasgele sıralı bilgisayar
satır yazıcı
sayfa yanaştırmak
sayfalamak
sayısal sözcük
seçici oluk
sıradüzensel yapı
simgesel dil
sorun tanımı
sözbağlamı
sözdizim
sözdizim yanlışı
sürekli form
sürücü
taban adresi
taramak
tutanak
türevsel çözümleyici
veri akış çizeneği
virüs
yardımcı bellek
yastık bellek
yazılım dizgesi
yerel bellek
yığıt makinesi
yüklemek
zincirleme arama

Bilişim Terimleri sözlüğünde Bilişim terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.