YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Bilişim Terimleri Sözlüğü

abece
abecesel damga takımı
abecesel veri
akış yönü
aksaklık giderici bakım
alçak düzeyli dil
altdizge
ana kütük
anlayışlı uç
artık bilgi
atlama
ayıklamak
bağlayıcı
belgelik
bellek
bellek dökümü
bellek korunum
bellek sığası
bellenim
bilgi
bilgi erişim
bilgisayar korsanı
bilişim ağı
birleşen
birleştirmek
bold
boşluk
çalışma takımı
çatı yordam
çekirdek bellek
çift yönlü
çift yönlü akış
damga doldurmak
değer erişimli bellek
değişir teker
değişken alan
delgi işletmeni
delikli kâğıt kuşak
delikli kuşak düğümü
devingen bellek atama
dizge
dizi
dizin kütüğü
dizinleme dili
dokunak
donanım uyarlığı
döngü
düğüm takımı
eniyileme
erıiyi
fiziksel tutanak
geçiş süresi
geri sarmak
giriş-çıkış
gömü
ham veri
hesaplayıcı
hollerith kartı
iki kesime bölmeli arama
im okuyucu
internet
ipucu terim
işletim dizgesi
işletim masası
işletimsel
işlevsel tasarım
kesikli
kitaplık
kopyalayapıştır
koruyucu bakım
kütük düzeni
kütük düzenleme
kütük yönetimi
listeci
loder
mantıksal tasarım
menü
mıknatıslı boya
mıknatıslı boyalı damga tanıma
mıknatıslı davul
mıknatıslı kuşak sürücü
mikrobilgisayar
minibilgisayar
mouse
okunaklılık
optik im okuyucu
optik okuyucu
öbeklerarası boşluk
printer
saklamak
sayamak
sayı gösterimi
sayılaştırmak
sayısal denetim
sayısal-örneksel çevirici
seçimli erişim
sekizli
sıradan erişim
sıradüzensel yapı
sıralamak
simgesel dil
sola yanaştırmak
sonlu özdevinir
sözbağlamı
sürekli form
teker
uziletişim
üçüncü kuşak bilgisayar
veri güvenliği
veri iletişim
veri kitaplığı
veri saklama yoğunluğu
veri yakalama
yanıt süresi
yapay anlayış
yazım
yerdeğişirlik
yordam
yönetimsel bilgi işlem
zamanuyumlu bilgisayar

Bilişim Terimleri sözlüğünde Bilişim terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.