YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

acacia dealbata
amfitrop
anastomoz
anizotropik bant
askokarp
astylosternus
atrium dexter
ay balığı
azot tespiti
bentik zon
canis latrans
cisticola cisticola
coluber jugularis
colubridae
corvus cornix
cyprinodontidae
çevik gibon
çoğa bölünme
denge taşı
deniz kırlangıcı
deoksikortikosteron
dış kulak yolu
didelphia
diril
diz kapağı kemiği
domuz
ektoparazit
elektroforez
epitel reseptör hücreleri
evolüsyon
faktör f
felis domesticus angorensis
fibroin
filadelfiya kromozomu
gastropoda
gaz habbeciği hastalığı
gliserol
gregarina
heteroserk kuyruk yüzgeci
hücre ağzı
hücre kaynaşması
hümoral bağışıklık
hydrozoa
insangiller
kanatlılar
kap dokumacı kuşu
kara balina
karnivor
kastor
kaudal yüzgeç
kayıngiller
kemik destekli keseliler
kimyasal ozmoz
klonotip
koksa
konvergens
kuşlar
küçük atmaca
küçük kedi balığı
küçük yeşil ağaçkakan
lacerta saxicola
margaritana margaritifera
martes martes
menadiyon
microcebus murinus
mide suyu
mikrotrabekül ağı
modifikasyon
monoamin nörotransmitterler
monogeni
montifringilla nivalis
myotis capaccini
notoryctes typhlops
odontofor
oklu kirpimsiler
oleozom
onkoloji
opal kodonu
oral safiha
organoyit
orto
ostiyum
otomiksis
pankreozimin
passer montanus
pelâjik zon
pinus pinea
pinus sylvestris
plâzmalogen
ploceidae
postorbital
pristidae
prognatizm
renk görme
represyon
saçak darı
santigrat sıcaklık derecesi, °c
sarı ırk
schistosoma
scrophulariaceae
selobiyaz
selüloz
serotip
siklosporin
sinyal peptidi
skink
spongiyoblâst
styrax officinalis
su yarasası
tadım
tichodroma muraria
tilki kuskusu
turbellaria
üç köşeli midye
vipera ursinii
virion
xeroderma pigmentosum
yaprak burunlu yarasagiller
yapraksı papilla
yazılı orkinos

Biyoloji Terimleri sözlüğünde Biyoloji terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.