YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Coğrafya Terimleri Sözlüğü

açık deniz balıkçılığı
akarsu
akmaz
alçak yaylak
anakaya
aradeniz
arazi
artıkkil
aşınım biçimleri
aşma örtüsü
aysberg
barkan
basınçlı su kuyusu
başkent
buda dinî
buğulaşma
buzkar
buzla
buzul gölü
buzul yarığı
buzul yer biçimleri
buzularası çağlar
büklüm
büyük çağlayan
büyükayı
çentik koyak
çöküntü alanı
çöküntü çanağı gölü
dağ meltemi
dalga çukuru
deniz iklimi
deniz kulağı
deniz yüzü
deprem ocağı
dere
doğu
dönenceler arası kuşak
ekonomik büyüme
eşlek iklimi
eşyağış eğrisi
geçirimsiz katman
genç koyak
girintili çıkıntılı kıyı
göçer
gökcismi
gökyuvarı
gölet
gömük büklüm
güneş dizgesi
güney eksenucu çemberi
güney kutbu
günlük devinim
harita
hava nemliliği
havayuvarı etkenleri
ılıman
içgüçler
içsıcaklık basamağı
ikili kent
istikşaf
kalkan
karst ovası
katman basamağı
kazma
kemre
kentsel yığılma
kırsal nüfus
kıvrılma
koşut çemberi
koyak
kumul
kuşak
kuzey küre
maden işleyimi
nemlilik
nüfus sayımı
okyanus
olgunluk evresi
orman ekonomisi
sağrı
sahil kordonu
saltnüfus
sarı ırk
seki
serak
sınır
sömürge
su küre
sürekli yerleşme
tanıktepe
tarla açma
toprak akması
toprak kayması
tropikal
tutulum çemberi
ülke yüzölçümü
üniversite kenti
yabancı nüfus
yağış düzeni
yanardağ
yanardağ depremi
yanardağ püskürmesi
yarım küre
yatı kenti
yayla
yayla buzulu
yaylacılık
yaz gündönümü
yengeç dönencesi
yer sarsıntısı
yer teknesi
yer yuvarlağı
yeraltı geçeneği
yeraltı su düzeyi
yerleşilmemiş yer
yerli
yetersiz beslenme
yıldız
yüksek ülke
yüzey buzul taşı

Coğrafya Terimleri sözlüğünde Coğrafya terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.