YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Coğrafya Terimleri Sözlüğü

acun
akarsu aşındırması
alp kıvrımları
anaakarsu
anadeniz çukuru
anadeniz teknesi
anamalcı ekonomi
ara deniz
ara yön
aradeniz
artık göl
azınlıklar
bağılnemlilik
balta girmemiş orman
belen
beyazkömür
bırakılmış büklüm
boyun
burun
buzla çatlama
buzul alnı
buzul yarığı
büyük tarımsal işletme
çökerti
dağ düğümü
dağ eteği buzulu
dağ otlağı
dalga
debi
deniz gerilemesi
denizsel iklim
derin deniz
dışgöç
dışsatım
doğal artış oranı
doruk
doruk çizgisi
dökülmek
düşey devinim
egemen rüzgâr
eğrim
geçici akarsu
geçirimsiz katman
gelgit
geometrik sınır
geriye göç
göktaşı
gölbilim
graben
günlük göç
günlük ortalama sıcaklık
havza
ısı kuşak
iklimbilgisi
irtifa
işgücü
işleyim özeği
kalkan
kanal
kapız
karabulut
karasal yamaç
karst kaynağı
kaynak yanı
kemer koyağı
kent coğrafyası
keşişleme
kıstak
konuş
koşut çemberi
kurutma
kuzey eksenucu çemberi
kuzey koşutu
kütle
lagün
lav taşması
medar
met
nemcil bitkiler
nemlilik
oluklu taş
ormanaltı bitkileri
ortodoksluk
parlatılmış kayaç
saat dilimleri
sahanlık buzulu
sapkın kaya
savan iklimi
selinti
selva
sıcaklık terselmesi
sığınma bölgesi
sonbahar ılımı
sömürge
sürekli kar sınırı
sürekli yerleşme
sürünme
taban
takır
tarımsal yapı
taşıntı
tatlı su balıkçılığı
termonükleer santral
toplama bölgesi
tortul kayaçlar
tortulaşma
tozla
tundura
uluslararası ırmaklar
uydu kent
yağış
yanardağ püskürmesi
yapı biçimleri
yarı göçebe
yarı işlenmiş ürün
yarı küre
yerleşme
yersarsıntısı
yörüngesel devinim
yüksek dağlar

Coğrafya Terimleri sözlüğünde Coğrafya terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.