YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Denizcilik Terimleri Sözlüğü

açıktan almak
açılı kaplama
ağız kuşağı
alabora
alamanata
alarga
alargada durmak (veya tutmak) argo
alt güverte
apazlama
apıştırmak
avara
ayna
aynalık tahtası
baba
baks
baratarya
basınç odası
bastika
baş kıç vurmak
baş tutamamak
baştarda
bomba
bordalamak
boyana
boylam ölçeği
cankurtaran şamandırası
çatal kuyruk
çavela
çımariva
çırnık
çift direkli
çördek
dalgıç gözlüğü
demir resmi
deniz motoru
dıramudana
direkçilik
dispeç
donanım
döşekli
dümenevi
faça
fırdöndü
fırkateyn
fişka
futa
gagaburun
galerya
gemi
gemi müdürü
gemiyi rotasına koymak
gemiyi yatırmak
gerdellik
giz
gulet
hesap kamarası
ıskaça
ıskuna
ıspavli
iskele alabanda
iskota
istinga
kablo gemisi
kakıç
kalafat
kalafat kalemi
kalastra
kalaybalık
kalk borusu
kaloma
karga
katamaran
kavilya
kaytan
kepçe
kılavuzluk
kızak
kirtil
koçboynuzu
korkuluk
koşma
köprü üstü
latin yelkeni
lostromo
manti
marina
masturi
matafyon
matiz
mayın arama tarama gemisi
mendirek
misina
nirengi noktası
omuzluk
pruva
pruva hattı
rampa
rüzgâr üstü
safra almak
sakal
sapma göstergesi
sepet
seyir
su etmek
şahtur
şat
şayka
şıpka
taban
talimar
tayfa
tekne
ticaret gemisi
tirhandil
uzatma
vigla
volta vurmak
yaka
yat limanı
yoma

Denizcilik Terimleri sözlüğünde Denizcilik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.