YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

akustik
anlam
anlam kötüleşmesi
anlamdaş
anlatım titremi
ayrılma durumu
bağımsız sıralı tümce
bağlaçlı özne
basit tümce
belgisiz adıl
belirli geçmiş kipi
belirtisiz tamlama
belirtmeli ikileme
benzeşmezlik
birleşik eylem
birleşik harf
birlik
birlik vurgusu
bitişken dil
coşku vurgusu
cümle
çekimli fiil
damak ünsüzü
deneyli sesbilgisi
dilek kipi
diş-damak ünsüzü
dolaylı özne
dudak benzeşmesi
durum
durum eki
duyuş titremi
ek
ek fiil
emir kipi
eştitrem
etken
etkici ses
eylem gövdesi
ezgi
fiil gövdesi
gaip
geçmiş zaman kipi
gelecek zaman kipi
geniş zaman
gereklik kipi
gerundium
gevşek vurgu
görev
görünüş
haploloji
hece doruğu
hece sınırı
ikilemeli tamlama
ilgeç
ilgeçli yantümce
isim cümlesi
isimden türeme isim
istek kipi
işaret dili
iyelikli ikileme
karşılaştırmalı dilbilgisi
karşıt anlamlı
kesme işareti
kısa hece
konson
konuşma aygıtı
koşul tümcesi
koşullu yantümce
kökteşleme
menfi
metatez
olumsuz fiil
ötümlü ünsüz
ötümlüleşmek
özne grubu
özne-yüklem uygunluğu
resmî dil
saygı çoğulu
ses ayrışımı
seslenme durumu
seslenmeli özne
sesli
sessiz harf
sıfat-fiil
sıla sıygası
soluk verme
soru adılı
soru zarfı
soyut adı
sözdizimi
süje
süreksiz
şahıs
taklidî kelime
tek doruklu hece
tek heceli dil
terkip
titreşimsiz ünsüz
tonsuz ünsüz
topluluk adı
tümcenin ad oluşu
türemiş belirteç
türlü biçimli sözcük
ulaçlı birleşik zaman
uyuşmazlık
uzak metatez
uzatma işareti
uzun vokal
üçüncü kişi
ünlü boşluğu
ünsüz düşmesi
ünsüz göçüşmesi
vurgu
yan tümce
yansız
yaşayan dil
yeni sözcük
yer değiştirme
yönelme hâli
zaman eki

Dilbilgisi Terimleri sözlüğünde Dilbilgisi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.