YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

akıcı ünsüz
aksan
anadil
anlam daralması
anlam kayması
anlambilim
ara cümle
artavurt ünsüzü
artdamak ünsüzü
avurt ünsüzü
bağlaçsız bağlama
bağlayıcı ünlü
belgisiz sıfat
belirteç
belirten
birleşik ses
bükünlü
çıkma durumu
damaksıllaşma
diş eti-damak ünsüzü
diş-dudak ünsüzü
dizi
dolaylı özne
dolaylı tümleç birliği
dönüşlü
dönüşlü çatı
dönüşme
dudak ünsüzü
durum ortacı
duyuş vurgusu
düzleşme
edat
edat grubu
eş adlı
fışırtılı ünsüz
fiil cümlesi
gelecek zaman görünümü
geniş zaman sıfat-fiili
gereklik tümcesi
gereklilik kipi
görev
harf
harfitarif
hece doruğu
iç tümce
içtümce
ikili ekleme
ikiz ünsüz
ilgeçli yantümce
iltisaki
isim durumu
istek
isteme tümceleri
iyelik düşmesi
iyelikli tamlama
kalın sıra
karşılaştırma derecesi
karşılıklı benzeşme
katmerli iyelik
kısa hece
kısma ad
konuşma titremi
kökteş tümleç
kurallı tümce
majüskül
meful
mekân zarfı
-miş'li geçmiş
morfoloji
müşareket
müteaddi
nida
niteleme belirteci
nokta
noktalama
olumsuzluk koşacı
olumsuzluk koşacıyle yantümce
ön vurgu
önses düşmesi
özel isim
peltek diş ünsüzü
ses düşmesi
ses ikilemesi
sıfat takımı
sıfat-fiil
sinonim
soru belirteci
soru zarfı
sorulu ikileme
söz bölükleri
şart kipi
tarz bildiren eylemlik
tasrif
tasvirî dil bilgisi
terkip
tırnak işareti
tonlu
tonlu vurgu
topluluk eki
topluluk ismi
tümcenin öğeleri
türemek
türemiş fiil
türemiş sözcük
ulaçlı ikileme
uzun hece
ünlü boşluğu
ünsüz atlaması
ünsüz tekleşmesi
yakın benzeşme
yaklaşma görünümü
yalın ad
yalın isim
yan cümle
yapı bilgisi
yarı ünlü
yeğinlik
yer belirteci
yineleme
yükleme durumu

Dilbilgisi Terimleri sözlüğünde Dilbilgisi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.