YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

abece
açık hece
ad cümlesi
adıl n si
ağız
akuzatif
anlatım
artavurt ünsüzü
asıl vurgu
bağlaçlı tamlama
bağlama zarf-fiili
belgisiz zamir
belirsizlik zamiri
birleşik eylem
birleşik zaman
boğumlanma
cins
çekim
çekim eki
çıkak
çokluk
değişim
dilekti yantümce
diş eti-damak ünsüzü
dönüşlü fiil
düz tümleç
edat tümleci
ek
ekleşmek
eş adlı
eşitlik derecesi
eşitlik eki
eştitrem
eylem çekim eki
ezgi
fiil gövdesi
fiil tasrifi
fiilden türeme isim
gaip
geçmiş zaman
geçmiş zaman kipi
genizsileşme
gerundium
gırtlaksı
göçüşme
gövde
hâl eki
halk kökbilgisi
hece
iç ses düşmesi
iç türeme
içses düşmesi
ikileme
ikilemeli yantümce
ikili ekleme
ikinci kişi
iltisaki
inşa
isim durumu
istek tümcesi
karma dil
kesik tümce
kısa hece
kip
konuşma titremi
kökteş
kural
menfi
müşareket
nefyetmek
nominatif
olumsuzluk koşacı
ön avurt ünsüzü
ötümsüz
özne grubu
özne öbeği
pekiştirmeli belirteç
pekiştirmeli sözcük
sert
ses bilgisi
ses düşmesi
seslem
seslenmeli tümleç
sesteş
sızıcı
sızıcı ünsüz
soru tümcesi
sözcük türü
sürekli ünsüz
sürerlik eylemi
şedde belirmesi
tarz bildiren eylemlik
temel cümle
tümce
tümce titremi
tümcenin öğeleri
türemek
türemiş ad
türlü biçimli sözcük
ulaçlı ikileme
üç nokta
ünlü düşmesi
ünsüz ikizleşmesi
ünsüz tekleşmesi
ünsüz uyumu
üstünlük derecesi
var
yakınlık fiili
yaklaşma eylemi
yaklaşma görünümü
yayınispi
yazın dili
yeterlik fiili
yön zarfı
yuvarlak sıra
yuvarlaklaşma
yüklem
yüklem grubu
zaman eki
zincirleme ad tamlaması

Dilbilgisi Terimleri sözlüğünde Dilbilgisi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.