YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Dilbilim Terimleri Sözlüğü

açık ses
açınık kaynaşması
ağızdan seslik ve ağız sesliği
aktarışlı dil
alışkı geçmişliği
anlam değişmesi
anlam kuruluşu
anudâtta
ardönüm
ardönümlü
arınık bükünü
art zamanlılık
asıl dilekli
ayrışma
bağlaçlı uyrumlu tümce
başta soluklama
baştümce
belginleme
belirtme
bireşimli dil
birinleşme
boğaz abanığı
buyursamalı kip
bükünsüzleşmiş diller
cümle eklemleri
çift abanık
değersizleştirici
den hali
derli şekil
dişüstü
dizimsel durgu
dolaylı bileşik
dolaysız hal
dörtlü harf
etkisiz sıva
evrimli sesbilım
geçer dil
geçmiştelik
gedik
geleceklik
geniz abanığı
gerçekleme zarfı
geriye kıvrık
gevşek vurgu
girişim
gizli dil
göreli ölçüştürme
gövde açınığı
gramatikal örnekseme
hayvan dili
herzamanlı kanun
içte soluklama
ikinci dereceden köken
ikizlenme
isim takımı
iyelik -in hali
kakışma
karşılıklı özümleme
karşınlık bağlacı
katma
katmerli bileşik zaman
kemleyici
kısımlı sıfat
kolaylık kılınışı
kontraksiyon
konuşulan dil
koşaç
kök açınığı veya köksel açınık
kural
kuralsız fiil
lehçe
makaslama
melezleşme
nedensel
nesnel ile hali
orta seslik
oylaşımlı kip
ölü veya edilgen kelime
öne bağlı
örnekseme
özel isim
özerkli kelime
özgür vurgu
pekinme vurgusu
releşme
salt sondalık
sesten alıntı
sıfat
sıralık
sinik harf
soluklu ötümlü
sonu zayıf fiil
söz bölümleri
supinum
tasınlı
tat dili
tek kişili fiil
tekil
tekli harf
ton düşümü
tonu üçüncüde
topluluk zamirleri
transkripsiyon
tutuşlu
türetme
utançlama
uzum
üçüncül gövde
varsayış kipi
yalın kelime
yardımcı
yaşıyan dil
yazı çevirimi
yönetilen
yumuşak girişim
yükseklik
zaman
zaman uygunluğu
zayıflama
zeleşme

Dilbilim Terimleri sözlüğünde Dilbilim terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.