YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Dilbilim Terimleri Sözlüğü

abanır almaşımı
açık ton
açılış
açınık yayılışı
açınıklarda nicelik almaşımı
açınıklık
ad değişikliği
ağıziçi abanık
anadan adlılık
anlam genişlemesi
anlam kemlemesi
anlık tonlama
art seslik
artdüşü ve artdüşülü
asıl imiş`li kip
aslına çevirme
attika ikilemesi
ayrı çıkaklı
belirli tanımlık
belirtme - i hali
birinci derecen köken
birincil son ek
birinleşme
bitişik göçme
coğrafyalık -in hali
damaksıl açınık
davranma kılınışı
derece zarfı
dışındalık hali
dil bozuntusu
diller çarpışması
diplomatlik dili
dişardı abanığı
dizimleme kuruluşu
dokunak vurgusu
donuk açınık
duyuş tonlaması
edilgen fiil
esre
eşdil alanları
etkin orta
fiillik kök
geleceklik mastarı
gelişki
genel dil bilimi
geniş veya kümeli hal
genzel
gevşek imleme
gevşek vurgu
görülü dil
görünürde nesneli fiil
görünürde özne
göstermelik
gövdelikli oluşum
gür açınık
hafif erkeli muzarî
hareke
hece doruğu
hecesiz üstem
iç sandhi
içme seslik
ilerlek girişim
ilgisizlik durumu
ilişiksizlik sıfatı veya zarfı
ilkel anlam
im dizisi
iotlaşma
işteşlik fiili
karmaşık veya çifte ton
karşılıklı fiil
kaynak dil
kelime olumsuzluğu
kelime sırası
kendiliğinden değişme
kısa ad
kipçe özümleme
koşuntulu bileşik
kök harfleri
kullanış ağzı
lâkırdı
mana
mantıkça yüklem veya haber
nesne
nitelik -in hali
ölçünlü dil
öz anlam
özerkli kelime
prakrıt
resmi dil
salt isim cümlesi
saltık zaman
sanat çoğulu
sandhi
ses coğrafyası
ses dolgunluğu
sondan ikinci
sözdizimi öbeği
sözün gidişi
tasfiye
tek doruklu ton
tekleşim
temeldışı
tersdeyi son eki
ton vurgusu
tonluluk
tonu üçüncüde
toplamalı dil
topluluk sayısı
türek sesliği
udâtta
uyrumlu ön tümce
var sayılı, var tutulu
yabancı dil
yazı vurgusu
yerineleme
yöneltici gramer
yüklemlik veya katma -i hali
zarf
zarf cümlesi veya tümcesi
zayıf fiiller

Dilbilim Terimleri sözlüğünde Dilbilim terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.