YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Dilbilim Terimleri Sözlüğü

abanır almaşımı
açınık kaynaşması
açınıklı baştalık
adlık tümce
amadeyi
ardönüm
ardönümlü
art seslik
aynı çıkaklı
ayrılı zamirler
bağlaç asıntısı
bartholomae kanunu
başlama kılınışı
benimsek dil
betimli ses bilim
bireşimli dil
birincil son ek
birlik
birzamanlı kanunlar
boğumlama durağı
burunculluk
-ce hali
çekim değişkenliği
-de hali
değişiksiz ton
dil hısımlığı
dilardı veya dil kökü abanığı
dilbilgisi
dili geçmiş öncesi
dilin açık veya dış şekli
diyelek
doğal dil
dönüşlü veya özedönüşlü fiil
dörtlü harf
düşürümlü gölgelenme
dvandva
-e hali
eksiksiz veya berk şekil
eşit ikinlik
eşyapılı
eylemlik
fehva
fiilden ad
fiilden fiil
fiillik
fiillîk hal
fikir cümlesi
geçer dil
gelecekte şimdikilik
genel dilbilim
geniz abanığı
genizli gölgelenme
gerekirlik ortacı
gönderge
gövde almaşımı
güneş harfleri
haberlik kök
halk kelimesi
hemze
ırlak kapantılısı
iç nesne
içe patlar
içek
içindeli
iki doruklu ton
ilkinden fiil
isim deyimi
iyelik takımı
kardeş diller
karşılıklı orta
katılgan harfler
kelime olumsuzluğu
kısaltılmış ölçüştürme
kıstak abanığı
kök birincisi
kök ikincisi
kullanışa aykırılık
ortaç
ortadamaksıl abanık
ortak dil veya ortak diyelek
ön seslik
ön tümce
öz açınık
özel ağız
pekitme bağlacı
renkser vurgu
sağ vurgulu
saltık yalın hal
satem diller
selendeş
sesli
sınıf imi
sıva
silikleşme
sinme
sondalık
sonuçta tamamlanmış fiil
soru
soru sıfatı
soru zamiri
sövümseme
sözdizimi vurgusu
sürek
sürtümlü
tonlama
toplaşık kelimeler
topluluk sayısı
transkripsiyon
tumturaklı çoğul
türekçe yazılış
türev
ulama
uygulamalı dil bilimi
uzum
üleştirme zamiri
yarı olumsuzluk
yutak abanığı
yüklemli haber
zamir bükünü
zayıf fiiller

Dilbilim Terimleri sözlüğünde Dilbilim terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.