YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Din Bilgisi Terimleri Sözlüğü

ahiret
akşam ezanı
avdetî
ayet
ayin
bahailik
başkilise
behişt
beynamaz
budizm
cebbar
ceberut
cebrail
celil
cemaat
cemaatimüslimin
cenaze namazı
çerağ dinlendirme
çile
devrisaadet
din birliği
din felsefesi
diriliş
duahan
elçi
enam
eren
fenafillah
fetret
fetva
fideizm
gasil
gassal
gâvur
gusül
hac
hacı
haham
hakim
halveti
hatim
hatip
hristiyanlaşmak
hulul
ibadet
ibadetgâh
ibadethane
iftariye
ihtida
ikindi
incil
islamlaştırmak
kabir azabı
kadir
kahhar
kâhin
kamet
kan pahası
katolik
kaza etmek
kazaya kalmak
kelimeişehadet
kerim
kevser
kıraat
kıyam
kıyamet
kur'an-ı kerim
lahuti
ledün
liturya
mabet
maksure
manastır
mecus
mekruh
melek
mesh
mesih
mevla
mushaf
münacat
müstehap
ortodoks
öğle ezanı
patrik
peygamberlik
rab
rekât
resul
ruhaniyet
salavat
seferî hâl
setriavret
sırat köprüsü
sure
sünnilik
şeytan taşlama
tabu
taharet
takdir
tamu
tavaf
tecelli
tecvit
telkin
tevhit
uhrevi
uluhiyet
üçleme
ümmet
vaaz
vaftiz
vahdaniyet
vitir namazı
yahudi tapınağı
yaratmak
yediler
zaviye
zikir

Din Bilgisi Terimleri sözlüğünde Din Bilgisi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.