YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Din Bilgisi Terimleri Sözlüğü

ahd-i atik
akait
apukurya
aryanizm
aşure günü
ayet
ayin
bahailik
berzah
boy abdesti
budist
budizm
cemaat
cemil
cenaze duası
cenaze namazı
cin
cuma
cünüp
cünüplük
cüz
çile
despot
din
din felsefesi
diyakoz
dönmek
dua
düldül
enbiya
ensar
esmayışerife
fariza
fenafillah
fetva
fıtır sadakası
fitre
gaffar
hac
hahamhane
hak dini
hatif
havari
havra
helenizm
hesap günü
hidayet
hurafe
huri
ıskat
ifta
iftar
ikindi namazı
ilahi
ilahî
ilmihâl
inziva
islam
islamlaşmak
islamlaştırmak
islamlık
istihare
kaba sofu
kan pahası
katedral
kaza etmek
kelam
kerim
kevser
kırklar
kuşluk namazı
lahut
ledün ilmi
lüterci
lütercilik
mahfil
maliki
melek
menhiyat
mescit
mesh
mevla
musalla
mücahede
müçtehit
müslüman
müstehap
nübüvvet
öğle namazı
ölü yıkama
peygamberlik
piskopos
potlaç
ruhbaniyet
sabah namazı
selam vermek
seyyiat
sünnet
şeytan taşlama
tanassur
taoculuk
taoizm
tavaf etmek
tecelli
teravih namazı
teslis
teşehhüt
tevatür
tevhit
uçmak
üç aylar
vaaz
vacip
vitir namazı
yalavaç
yatsı ezanı
yazı
yediler
zaviye
züht

Din Bilgisi Terimleri sözlüğünde Din Bilgisi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.