YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Eğitim Terimleri Sözlüğü

abece
açımlama
ahlak olgunluğu
alışkanlık
altyapı
ana mektebi
askerî okul
askerlik dersi
az görenler dersliği
bedensel gelişme
bellek
ben-merkezcilik
beslenme bozukluğu
bilme
bütünleme sınavı
cansız ders gereçleri
çerçeve program
çocuğa dönük eğitim
çocuğa dönük okul
çocuk incelemesi
deney odası
deneyüstü ruhbilim
ders levhası
ders programı
ders ücreti
devlet mühendislik ve mimarlık akedemisi
din bilgisi
duygusal
eğitim maliyesi
eğitimcilik
eğitmen
ek ders
ev ekonomisi okulu
evrim
ezbercilik
film şeridi
gelişme
gençlik suçluluğu
gereksinme
geri zekâlı çocuklar
geştalt (öğrenme) kuramı
görsel eğitim
görünüş geçerliği
güvenirlik
heyecan
ikincil güdüler
inakçılık
insaniçincilik
kapsam geçerliği
karmaşa
kavram
konuşma özürlüler
korunması gerekli çocuklar
kum masası
küme testi
mektupla öğretim
meslek kılavuzluğu
meslek taraması
millî güvenlik bilgisi
nesne
okul müziği
okul sergisi
okul ücreti
okul yönetimi
okuldaş
okulöncesi
okuma hızı
ortam
öğrenci
öğrenci derneği
öğrenim belgesi
öğrenimde gecikme
öğretim programı
öğretim tekniği
öğretmenler derneği
örnekleme dağılımı
özel anıklık testleri
özel ders
özel eğitim gerekseyen çocuk
özel okul
politeknik okul
profesör
puan
ruhsal engel
sağır-kör
sağırlar okulu
sağlam bilgi
sanat enstitüsü
sanayi ruhbilimi
sıklık dağılımı
sınıf dışı etkinlikler
sınıf kitaplığı
sınıflama
soru
sosyal bilimler
sosyal çalışma
sömestir
sözlü iş testleri
sözlü yöntem
sözlü-yazılı anlatım
tamamlama maddesi
toplumsal gereksinmeler
toplumsal uyum
uyarlama eğitimi
ünite
üniversite yönetim kurulu
vize
vize sınavı
yabancı dil
yaşama uyarlayıcı eğitim
yazılma ve kabul
yedek test güvenirliği
yeni okul
yetenek
yöntem
yuva
zekâ
zekâ testleri
zekâ yaşı
zihin yetileri

Eğitim Terimleri sözlüğünde Eğitim terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.