YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

ağıtlama
alıntı
altışarlı
anı
anlam düğümü
anlatım
anlatım bozukluğu
âşık edebiyatı
aşk kadehi
atışma
av kasidesi
ayak
azade
balad
başlangıç bölümü
başuyak
beklenmezlik
bılina
bilmecelik
bilmezlikten gelme
cemiyet
cenaze övgüsü
cezalet
coşku
cümle özelliği
çifte bağlılık
çözüm
değer
destek
dil uzluğu
divan
dize
dizeli koşuk
doğunçtan
dönem
döner ayak
dönü
duraksama
duraksatış
duygu yakıştırması
düşüklük
düşündeşlik
efsane
eleştirmek
epizot
estet
estetik
evrişme
fahriye
güzel doğuş
hamse
hece vezni
ıra romanı
iham
iki uyaklı
irca
ironi
karagözcü
karalama beyti
kerem
kerteleme gediği
kılıklama
kısa öykü
kunt söz
mahlas
manasçı
mani
masal
mensur
mesnevî
muamma asmak
nesip
nesir türleri
nüsha
öğüt betiği
özül duygular
roman
rupaka
seci
sekizli
sıralama
son klâsik komedi
sorulu önceleme
soyluluk
soyyapıtçılık
söylev
söz kuntluğu
tacbeyt
tahkiye
tanrısama
tansık dramı
tapşırma
tarih-i sade
taşırılık
taşlamacı
tecahülüarifane
tekün
terkiphane
triyole
tutku romanı
uyaksız
uyaktaş beşerli
uydu eğretileme
uzatı
uzsözlülük
uzun öykü
uzunarası çiftkısa adım
üçüz kısa adım
üçüzleme
üslûpta zenginlik
üst satır
veçhişebeh
vezinli
yakın değinmece
yalvaçlar dramı
yanaçlar
yardımcı düşünce
yavlak eğretileme
yedekleme
yorum

Edebiyat Terimleri sözlüğünde Edebiyat terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.