YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

acem şikestesi
ağız
anı
anjanbuman
anlatımcılık
aralık
ardışık uyaklı
arıtmacı
artçı
ayrıntılı benzetme
ayrışık çift uyaklı
aytamlik
azade
bağımlı
bağlak
bayağı
bedi
beğence
beş hececiler
bılina
bildiri
bölümcülük
bölüntü
çift adıllı pekiştirme
denk seci
devr-i meclis
devriye
deyi yinelemesi
dinlemece
döndürü
dördül
dördüzleme
duraksama
durgu
duyuğ
düşülkü
eğretileme öğeleri
eğretilen
eleştiri
gerçekçilik
geriye dönüş
gökçebilimci
güzel uzatım
halk yazını
hazf
hezel
hing
iç güçler
iç uyak
iğretilik
iki koşa
ilişme
imleme
karşıberi
karşılaşma
kelime kalabalığı
kısaltış
kısma
kinaye
kollayış
koşuk
kürsü sözenliği
levh-i mahfuz
mat etme
nazımlı
nesip
ninni
nutuk
okşayış
okuncak
oral
önceleme-sonralama
parnasizm
pleyad
polemik
rafael öncesiciliği
resimlemecilik
revi
sakiname
sanatlı
seçkin dize
serbest nazım
servet-i fünun yazını
sorulu önceleme
söyleme
sözlü yazın
sözlük
takma ad
takma ad kullanış
tanrısama
tasavvuf şiirleri
tecnis
tekerleme
tekke
tekuyum
tenasüp
teşci
tumturaklı
tümlenti
uyarlı (dengeli) eğretileme
uzak değinmece
uzanlatım bilimi
üçleme
üçüncü epitrit
üslupçuluk
üstün bezek
vasl
yalınlık
yapı yanaçları
yazıtbilim
yedekli
yedekli koşma
yekahenk
yekâhenk
yıldırı
yorumsama
yöntem
yürüyüş
zamandaşçılık
zincirbent ayaklı koşma

Edebiyat Terimleri sözlüğünde Edebiyat terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.