YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

acem şikestesi
ağız
ağlatı
ahrep
alçalan kertelme
alegori
alıntılamak
ana düşünce
anlam
anlambilim
anlatıcı
anonim
âşık
ayak açmak
aytamlik
basmakalıp
belirsiz
benzek
benzetme yönü
biçem
bilimlik
blrinci peon
bozucu kısaltış
coşumculuk
çok bağlaçlılık
çöğür ozanı
değişikleme
demezcelik
devrik tümce
diyem
dokundurmaca
dönerlik
durgu
duyuğ
düzelten ilgi
düzgün
ebced
eğretilen
eksik evirme
eksilti
eytişme
ezgi koşuğu
genlik
gerçesiz
gökçebilimci
gösterişleme
güzel kesiş
hamse
hatime
hazif
hikayeci âşık
hikâyeleme
hüsnü matla
iğretileme öğeleri
iktibas etmek
iltifat
kalem şuarası
kapsam lay iş
kara hekât
karışık uyaklama
kılık
kılıklama
kıyafetname
kızılbaş
kitap bilgisi
kollayış
koşku
koyak
kübizm
mektup türü
metinler arasılık
meydan etmek
müseddes
nazımlı
niteleme
orfecilik
ortak halk yazını
oturak
oylaşımlı soru
ozanlar tezkiresi
öğüt betiği
örülü olmak
özensiz biçem
prozodyak
remel
romantiklik
seci
seçkin dize
sekti melih
serküşte
ses benzeşimi
seyirlik oyunu
sorulu önceleme
söyleşi
söz oyunları
sözlük
taç beyit
tanıtı
tasavvufî halk yazını
telmih
temsilî istiare
tersiı
tesci
topal koşma
tutku romanı
tüzelik söylevi
uyarlamak
uzatıcı
üçlü parçalama
varsağı
vasıta
yakmak
yansılama
yaratıcı imge
yaratış
yarmaca
yazıt
yazıtbilim
yergelik
yergiye benzeyen övgü

Edebiyat Terimleri sözlüğünde Edebiyat terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.