YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Ekonomi Terimleri Sözlüğü

acil ihtiyaç kredisi
açık bölge
açık pazar
aktarma
alacaklandırıcı
alacaklandırmak
alışveriş sigortası
alivre
anamalcı
anamalcılık
anapara
apel
aralık
arz talep
asgari tutar
asgari ücret
bakaya
bilanço
blokaj
borsa üyesi
broker
cari masraf
cari para
cari ücret
dağılım
dar aralık
değişim yönetimi
depresyon
destekleme alımı
devalüasyon
dış ticaret
dinamik analiz
disponibilite
dolaşım
dolaylı vergi
döviz
döviz kuru
dumping
durgunluk
efektif
enflasyonist
erteletim
eşelmobil
factor
factoring
faiz fiyatı
faiz haddi
faiz oranı
fak fuk fonu
fasıl
ferdî kaza sigortası
geçinme endeksi
genel bütçe
günlük değer
güven yazısı
hazcı
hazcılık
hazine
iç pazar
idari bütçe
ihracat
indeks
iş gücü
iş kolu
işçelik
işlem
işlem görmek
işlem hacmi
katlı kur
kayıtlı sermaye
kesenek
kesinti
kıyı bankacılığı
konsolide bütçe
konsorsiyum
kontenjan
konvertibilite
konvertibl
koruma
korumacılık
kösemen
kredi
kredi limiti
kredi mektubu
kredi sözleşmesi
kriz yönetimi
kulis
kupon
lisans sözleşmesi
mali analist
matrah
mevduat
mikrokredi
millî gelir
mükellef
nakdî teminat
nakdî vergi
nominal değer
off-shore
oligopson
opsiyon
para
para değişimi
prim
rantabilite
reeskont
revalüasyon
sermaye piyasası
stok
sübvansiyon
süreletme
şirketler birliği
taze para
tedavül
transfer
tröst
üretim artığı
üretim biçimi
yastıkaltı
yazılı

Ekonomi Terimleri sözlüğünde Ekonomi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.