YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Felsefe Terimleri Sözlüğü

açıklama
ahlak dışıcı
ahlak dışıcılık
ahlakçılık
algılanabilir
analoji
aporia
aristocu
aristoculuk
ayrık çıkarım
bağdaştırmacılık
bağıntıcılık
bağlam ilkesi
beğeni
benlikçilik
benzerlik
betimleme
bilgelik
bilim kuramı
bilme
birey üstü
bireylik
bireyselleştirme
çokçuluk
deneycilik
dışavurum
diamat
doğal ışık
dönüşümcülük
duyarlık
duygudaşlık
duygusal
dünya görüşü
düşüncellik
düşünme biçimi
düzgü
edilgin
edim
egoizm
egzistansiyalizm
eğitimbilim
eksperimantalizm
eleştirimci
enthymema
estetik
eşitlik
euhemerosçuluk
eylemek
felsefî antropoloji
fıtri
gerçekçilik
gizemci
görüngübilim
güdülenim
heterojen
hiççi
hilozoizm
homo sapiens
hypostaz
içkin
ikircil
ilk sezi
inaksal
infial
insan biçimcilik
istençli
izafiye
karşı düşünce
kavram
kibernetik
kişisel
kuram
kyrene okulu
maddeci
maddiyet
manici
marburg okulu
matematiksel mantık
muhakeme
mükemmeliyetçi
münfail
nesnelci
nosyon
olaycılık
ontoloji
öncel belirleme
özdeşlik
özdeşlik felsefesi
özgürlük
pironculuk
probabilizm
seçmecilik
sekinci
septisizm
sınıflandırma
simgesel
skolastik (felsefe)
sofizm
soysuzlaşma
soyutçuluk
sözleşme
süje
tanrı
tanrıcılık
tarihsel bilinç
tarihsel okul
teist
tomasçılık
toplumcu gerçekçi
toplumiçinci
törel bilinç
transandantalist
transformizm
tümel önerme
tüze
us dışıcılık
varoluşsal
yeni gerçekçilik
yöntem
zorunluluk

Felsefe Terimleri sözlüğünde Felsefe terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.