YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Felsefe Terimleri Sözlüğü

akatalepsia
aksiyomatik
algılanabilir
anlıkçılık
antroposantrist
antroposantrizm
aristocu
assertorik
ataraksiya
ayrım
babacılık
başarı ahlakı
benzeşim
biçimsel mantık
bilim
bireşimsel yargı
bireyselleştirme
canlıcılık
değerli nesne
deney önermeleri
deneyüstücülük
determinizm
didişim
doğa felsefesi
doğurtma
duyu
dünya görüşü
düşünme
egosantrizm
empresyonizm
entelèkheia
epikurosçuluk
erdem
erek
erek bilimsel
ereksel neden
eşitçilik
etkincilik
evrenbilim
eylemcilik
farklılık
fenomenoloji
geçerlilik
gizilgüç
görelik
güdümbilim
güncel
hareket
heyecan
hiçleştirme
historismus
homo mensura
homo oeconomicus
hukuk felsefesi
içgüdü
iki anlamlı
immoralizm
individualizm
individüalizm
kalvencilik
kanon
karşıt
karşıtlık
kılgı
kişi
kişisel
koşulsuz
kötü
kyrene okulu
maddeci
makule
marburg okulu
mitoloji
monadist
mükemmeliyetçi
nesnelcilik
nesnellik
nitelemede çelişki
nitelik
normatif
olasılık
olgu doğruları
olumsallık
ontolojik mantık
öbür dünya bilgisi
öncel düzen
öz dışı
özdeşlik ilkesi
panteizm
paralojizm
peripatetizm
platoncu
pozitivizm
providansiyalist
saçma
saygı
sekülarizm
semiotik
sezgisel
sinizm
soyut
spekülasyon
subjektivist
süje
tabula rasa
tek anlamlılık
toplumiçincilik
törel bilinç özgürlüğü
tutku
tümel
ulam
ussallık
uzam
uzay
veda
volontarizm
yararcı
yazgıcı
yeni idealizm
yeti

Felsefe Terimleri sözlüğünde Felsefe terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.