YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Felsefe Terimleri Sözlüğü

aktörecilik
apatheia
ataraksia
ayrım
babacılık
bedbin
bellek
benzerlik
benzeşim
biçimsel
bilgi toplumbilimi
bilgicilik
bilinemezci
bireyci
bireylik
buyruk
dekartçı
dekartçılık
deruni
dışavurum
dinamik
dogmatik felsefe
doğalcılık
duygusal düşünme
ego
eğitimbilim
élan vital
eleştirimci
epikürcülük
erke
estetikçi
eşdeğerli
etki
eudaimonizm
evrim
evrimcilik
fatalist
fenomenizm
ferdiyetçilik
fiksiyonalizm
fizik ötesi
gönül
görüngücü
güç
hermeneutik
hiçleştirme
homojen
içdaralması
içkinlik
idea
ideleştirme
ideoloji
ikici
ilineksel
irrasyonalizm
istençsiz
iyimserlik
izafiyet
kalvenci
katharsis
kiplik
konfüçyüsçülük
kosmoloji
kosmos
koşulsuz buyruk
kurgu
kyrene okulu
maddecilik
majör
maniheizm
mantık
mevcudiyet
monatçı
musanna
mutçu
mutlak
nesnelleşme
objektivist
olasılık
öncel belirleme
özdekçi
özelik
özünlü
panteist
paternalizm
revakiye
rölatif
salt
seçenek
sekinci
sensualizm
sınır-durum
sonsal
sonsuz
soyutçu
tanrı kayrası
tekerklik
temellendirim
tinsel
tinsel bilimler
toplumcu gerçekçi
toplumculuk
tözcülük
tümevarım
türümcü
türümcülük
usavurma
uzlaşım
üç durum yasası
varlıkbilim
varoluş
vicdan
yanlış
yaşama gücü
yazgıcı
yeni platonculuk
yığın
yöntem
zaman
zincirleme tasım

Felsefe Terimleri sözlüğünde Felsefe terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.