YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Fizik Terimleri Sözlüğü

açısal itki
ağırlık
alıcı uyarga
ampermetre
aralık
ayarlık
ayrılganlık
bağlantı ucu
bakaç
basamak
basıgözler
betatron
birincil eksicik
bobin
çağlayan sağanağı
çekirdeksel yıldız
çekme sınırı
çok fazlı
çözme
değiştirgen
değiştiri
denetim çubukları
denge
dengelemek
devre voltajı
dikme
dinamometre
doğal kipler
dokunum eridli
dolancal devinirlik
doygun akım
döneç çekirdeği
dönem
dörtkollu öğecik
edimsiz iş
edimsiz salıngaç
eksicik bilgisi
eksicik kabuğu
elektriksel çekim
eriyik
erkil erke
eş basınçlı
eşik
eşik akımı
etkin kesit
evrensel ağınım
gama ışınları
genlik kiplenimi
gergen
geritepki
görüngüsel
güç dönüştüreci
hal denklemi
hız
ısıl sığa
içbükey
ince kıyılı mercek
kabarcık
kapalı dizge
karşıt alt-üşek
kaynaşım
kıvılcım kangalı
kızılaltı izge
kilosikl
kinematik
kopma
koyut
kromatik
küçük dalga
kütle birimi
kütle izgeçizeri
massetme
mıknatıssal öğeler
morüstü cam
nicem hali
nicemsel eşdeğerlik ilkesi
oluklanım
orsalama erkin süre
öğeciksel ağırlık
öğeciksel dolancal
öğeciksel erke
öğeciksel izge
ölçüm bilgisi
ölçünlü koşullar
ölçünlü sıcaklık ve basınç
öteleme
özdek korunum yasası
rezistans
saltık coulomb
santrifüj
ses dalgaları
ses soğurum katsayısı
sesüstü uzay ağı
sıcaklıkyayar
sıvılaştırmak
sis
sis odası
soğubilim
soğurucu
su uçuğu
sürekli dalga
sürem
tasallüp
tayfölçer
tepe
tersinir elektrot
tını
topaklaşma
tümlevlenen
ucaylanım erkili
uçun arıtımı
uçunyuvar
uranötesi öğeler
üst-üşek düşümü
x-ışınlara izgeçizeri
yansılanım
yeniden ışıma
yoğunlaşma
yönelik yayın
zenginleştirim

Fizik Terimleri sözlüğünde Fizik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.