YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Fizik Terimleri Sözlüğü

açık çevrim
açık devre
açıölçer
ağınım değişmezi
akım azalışı
akımmıknatıslık
akımölçer
alan denetimi
alıcı
amorf
amperölçer
aneroit
artık üşerleşim
ayırgan
ayırıcı buzsullaşım
bakışımlı
balast direnç
basınç
basyüklenimli salıngaç
bellek
besleme gerilimi
beta parçalanımı
biçim yitimi erkili
birikeç
birincil izge
burulum
buzsul dizgesi
büyüteç
büyütüm
çapraz kiptenim
çevrim
dağılım
dalga bandı
dalga genliği
damıtabilmek
değerlik kuşağı
demetli girişimölçer
denetim çubukları
derişim
devre voltajı
dikme
dirik basınç
doğabilim
dolancal
dolancal hız
dönemsel yasa
dövümlük
eğimölçer
eksi direnç
eksicik dağılımı
elektrik akımı
elektriksel dirik bilgisi
elektrokaplama
elektrolit
elektromanyetik
ergitmek
eşerkil
eşik akımı
eşlenik sayı
evlek koramı
f, f
fokus
fotoakım
gama ışınları
gök işleybilimi
hal değişimi
hava bilgisi
hızlanım
ışık geçerimi
iletken
indükleç
inikâs
ivdireç
izge bilgisi
kabarcık
katmerli hal
kaydetmek
kırılım imleci
kıvılcımsız boşalım
kilogramağırlık
kilokalori
korunum
koyuverme
kökçe
kriyoskopi
kuvvet çifti
küçük dalga
lüksmetre
mezon
mıknatın
minigözlem bilgisi
morüstü ışınım
ohmölçer
ornatım
ortalama erkin yol
özeksel kuvvet
raks
reaktör
saltık sıfır dağıntısı
saydam
seğirtimsel
sert nesne
ses yükselteci
seslik
sis
sönümsüz dalga
su basıncı
sürekli dalga
sürekli salınım
sürekli uçun
sürtünüm açısı
takım yükleci
tek-renkli süzgeç
telsiz sıklıkları yükselteci
toplanırlık
türbin
uçunların devim kuramı
yan-kol beslemeli üreteç
yapısal su
yükleme

Fizik Terimleri sözlüğünde Fizik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.