YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Fizik Terimleri Sözlüğü

ağdalık katsayısı
akımmıknatıssal izge
akselerometre
ardışık motor
artık
aşırıerkil
basyüklenimli buzsul
benzeşim
besleme
birikeç
boşalma
bürgü
çembersel ucaylanım
çevrel eksicik
çınlanım hali
çınlanım sıklığı
çınlanım soğurumu
çoktürel tepkileşimlik
dalga işlevi
dalgaölçer
dayanıklı dizge
değişim
delta ışınlan
derişim
dizilmıknatıssal özdekder
donüşölçer
döner buzsul çizeneği
döngen
dönme devinimi
dörtlü nokta
durukyük irkilimi
durum
edimsiz görüntü
eksicik fırıl çınlanımı
elektrikölçer
elektroliz
erke yitimi
erkin yük
evirtim
evren bilimsel
evrensel ağınım değişmezi
fermi
fotojenik
gelen
gelişim
genel çekim
geri besleme
gerisaçılım
geritepki öğeciği
gizil güç
görümötesi ışınlar
göstergeç
göz merceği
gürelik
ısıl sığa
ışık bebeği
ışılelektriksel salım
ışın etkin
ince kıyılı mercek
interkoneksiyon
itfa
ivmeli devinim
izgesel ışımölçer
izgesel seçerlik
kabuk
kaçkınlık
kalori
kaplıtel
kara nesne
karşılıklı irkilimlik
kilojul
kilokalori
kinetik
kinetik enerji
kondansatör
korunumlu alan
kökçe
kütle izgesi
merkezkaç
metre dizgesi
morüstü ışınım
nâkil
nemgözler
nitel
nuknatıssal kuşak
olağan
oluşumsal simge
öğeciksel aralık
öğeciksel kütle
ölçünlü göze
özgül kırılım
radyokimya
reomür
rezistans
rotor
salım izgesi
saltık birimler
saltık sıfır dağıntısı
sayıl
sığaç
simge
soğurum
soğurum kıyısı
sönümlemek
sönümlü dalga
sulp
sürekli uçun
süreksizlik
tam uçun
tayfölçer
temel yük
tikel türetik denklem
tümlevleme
uçunlaşım
uydu
üst-üşek akımı
üşek yitiği
x-ışınları izgesi
yeniden ışıma
yük-süren kuvvet (ysk)

Fizik Terimleri sözlüğünde Fizik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.