YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Gümrük Terimleri Sözlüğü

açık bölge
açık değişme bölgesi
açık liman
akçalı bildirmelik
aktarma gümrük işlemleri
arı ağırlık
arı olmayan ağırlık
ayrımcı giriş kısıntıları
ayrımcı gümrükler
ayrımlı işlem
bağlı mal
bildirmeliğin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
bildirmelik ayrımları
bildirmelik benzeri engeller
bildirmelik düzeyi
bildirmelik indirimleri
bildirmelik savaşı
bildirmelik sayısı
bildirmelik yeğlemeleri
bildirmelik yükseltimi
boşaltma
brüksel mal bölümleme çizelgesi
çıkış gümrüğü
çok yanlı antlaşma
damga vergisi
denet
deniz gümrük bölgesi
dışalım
dışalım tecimi
dışalımcı
dışbildirmelik
dışsatım tecimi
dışsatımcı
dıştecim
dıştecim düzeni
dıştecim siyasası
dondurma
düşürüm
düzgeçiş gümrük işlemleri
düzgeçiş limanı
düzgeçiş vergisi
e. c. s. karneleri
eğitici gümrük vergileri
en çok kayrılan ulus bildirmeliği
en çok kayrılan ulus işlemi
engelleyici gümrük vergileri
geçi kabul
geçici çıkış
geçici giriş
geleneksel satıcı ülke
gemiye ilişkin bilgiler
genel arakoruncak
genel pay
geri gelen mal
girçık belgesi
giriş kısıntıları
giriş yasağı
gümrüğe gösterme
gümrük bağışıklığı
gümrük bildirmeliği
gümrük birliği
gümrük bölgesi
gümrük damgası
gümrük değeri
gümrük geçiş belgesi
gümrük gözetimi
gümrük işlemi
gümrük kapısı
gümrük koruma örgütü
gümrük sınıfları
gümrük uygulayımı
gümrük vergisi
gümrük yoklaması
gümrükçü
gümrükdışı yerler
gümrükten bağışık
hava taşıtları deneti
ikili antlaşma
ikili bildirmelik
ikili görüşmeler
ilk görüşmeci hakkı
indirim
indirimli vergi oranı
kabotaj
kaçak mal
kaçakçı
karşılıklılık kuralı
kayıt
kısıtsız mal
kişisel mal
koruma memuru
koruyucu bildirmelik
koruyucu vergi
köken belgesi
mal giriş çıkışı
mal girişi
mal sokan
olağan eder
ölçü bildirmeliği
ölçüsel vergi
özerk bildirmelik
prim
saptanca
satımca
sınır gümrüğü
sözlü bildirim
sundurma
tavan ödün
tek bildirmelik
uluslararası gümrük bildirgesi tif modeli
varış limanı
vergi artırımı
vergi aşaması
vergi indirimi
vergi oranı
yasal vergi oranı
yazılı bildirim
yolcu malı
yurda sokma
yükleme boşaltma

Gümrük Terimleri sözlüğünde Gümrük terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.