YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Hukuk Terimleri Sözlüğü

(davayı) nakzen iade etmek
açık yargılama
adli polis
ağır suçlara ilişkin davalar
aklanma
asaleten atanma
bağlantılı
başsavcı
belediye kolluğu
belgeler üzerine yargı
belirti
biçimsel suç
bilirkişi
boşanma ilamı
bozma
bölümce
ceza tutumu
çağrıya uymama
dava açma
dava hakkı
davalı
davanın düşmesi
davaya katılan
deklarasyon
dernekler tüzesi
devlet
duruşma önişleri
duruşma yöntemi
eylem
firar
gaiplik
gömme
haciz
hacizli
halk oylaması
hısım
idam
ihkakıhak
ikame mal
ilgililer
ilk soruşturma
infaz
irade beyanı
izleme
kabahat
kaçırmak
kaçma kuşkusu
kadüklük
kalem kırmak
kamu davası tekeli
kanıtların saptanması
kanun layihası
kanunuesasi
karşıt durum
karşıtlama
katılma
kayyum
kaza
kendiliğinden verilen karar
kısa yargılama yöntemi
konuşmama hakkı
koşulla salıverme
kötü davranış
lağıv
milletvekilliği dokunulmazlığı
müdafaaname
müdafi
müeyyide
müruruzaman
nezaret
olumsuz durum
ombudsman
ortak
önce dinleme
öncelik hakkı
özdeksel sorun
para cezası
potansiyel suçlu
protesto
savcılık
savu
savunman
sınırlı yeterlik
sorguya çekme
soruşturma yargıcı
suçlu
suçu yineleme
susma hakkı
tahsilat
taksir
tanıklık etmek
temel dava
tevkif
tutuklarevi
tüzel kişilik
umulmayan durum
vazgeçme
vekâlet ücreti
yargı nedenleri
yargıdan önceki karar
yargılamanın açıklığı
yargılamanın ertelenmesi
yargılamanın geriye bırakılması
yargılıkların görevi
yargıtay
yarı açık cezaevi
yarı akıl hastalığı
yasa dışı
yasa yollarına başvurmağa konu olan kararlar
yasama
yazıcı
yediemin
yeni kanıtlar
yeni olaylar
yetersizlik
yetki belgesi
yetki devri
yorum
yürütmek
zor alım

Hukuk Terimleri sözlüğünde Hukuk terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.