YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Hukuk Terimleri Sözlüğü

(davayı) nakzen iade etmek
adalet mahkemesi
adi suçlu
adli zabıta
ağır ceza mahkemesi
ağır suç atma
ağır suçlara ilişkin davalar
ağırlaştırıcı neden
anatüzük
arama kararı
aşama
başçık
başsavcılık
ceza ruhbilimi
dava açma
dava yetkisi
davaya katılan
davaya katılma
davaya katılma istemi
devretmek
dinleme
duruşmanın başlangıcı
duyuru
düşme nedenleri
edim
ehlivukuf
eldeci
firar
genel çıkarlarına yararlı dernekler
görgü tanığı
göz hapsi
gözaltı
güvenmelik
hafif hapis cezası
hak kısıtlaması
hakkıhıyar
hukuki
ıslahhane
iddia
ifade
iflas davası
ihtiyarlık sigortası
ihtiyati tedbir
ihzar müzekkeresi
ilçe
ilga
ilgililerin bulunması
istinaf
kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntem
kamu türesi
kan akçesi
kapitülasyon
kaza
kesin yargı
kısıtlama
kimliğin belirlenmesi
konut dokunulmazlığı
kötü davranış
kundakçılık
kusur
mahcuz
mahkeme
mühür açılması
nikâh
nükûl
ombudsman
ödence
ölüm cezası
ön alım hakkı
özdeksel yanılgı
özel af
para cezası
referandum
saptama davası
satış şartnamesi
savsama
savunmanlar kurumu
sığınma hakkı
sınırsız sorumluluk
sorgu yargıcı
sorguya çekme
sosyal güvenlik
sözleşme
suça katılma
suçüstü
sürekli suç
tahliye
takrir
talak
tanıklık
tanımak
tazminat
temerrüt faizi
tereke
tüze yargılıkları
tüzel
uygun zoralım
uyuşmazlık yargılıkları
uzman
vedia
vergi beyannamesi
yakalama
yansızlıkta kuşkuya düşme
yargı (ı)
yargı denetimi
yargı nedenleri
yargıçlık görevi
yargılamanın yenilenmesi
yargılamayı önleme kararı
yargılar
yargının düzeltilmesi
yarı akıl hastalığı
yasama
yasama hakkı
yazar hakkı
yitimlik
yoklama
yorumsal yargılar
zilyet
zor alım

Hukuk Terimleri sözlüğünde Hukuk terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.