YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

İktisat Terimleri Sözlüğü

adi ortaklık
anti-tekel yasaları
asli değer
asya doları
aşırı değerlendirilmiş kur politikası
avrupa standardizasyon komitesi
baltık ülkeleri konseyi
bankacılık ilkesi
başlangıç ürün aşaması
bedelsiz sermaye artırımı
borç yapılandırması
borçları ödeyememe durumu
borçları ödeyememezlik
borsada erteleme
bölünemezlik
bütçe öndeliği
cazibe alanını saptayan kuram
cc eğrisi
cebri tasarruf
çevrilgen tahvil
çok kısa dönem
değişim değeri
devir ve temlik sözleşmeleri
dışalım gelir esnekliği
dışsal eksi ekonomi
dışsatım yatırım üssü
dışsatımda tarife kotası
döviz paritesi
döviz satış fiyatı
döviz tahsisi
duruma göre iktisat politikası
duyurma etkisi
emanetçi
emeğin marjinal fiziki verimliliği
emisyon tekeli
emniyet koşulu
endüstri malları
endüstrilerarası ticaret
enflasyon yaratmayan işsizlik oranı
eşit fedakârlık kuramları
faiz eşitleme vergisi
fatih altınları
fiili ihracat
firma arzı
gayrisafi sabit sermaye oluşumu
gecikme faizi
gemi adamı
gemi doğrultusunda teslim
genel bütçe
geri dönüşümlü
göreceli güç dizini
göreli artı değer
gör-öde akreditif
ıs - lm analizi
iç borçlar
içeridekilerin ticareti
ihale yöntemiyle borçlanma
ihtiyaç-memnuniyet yaklaşımı
iktisaden kendi kendine yeterlilik
iktisadi güç
inancı doğrulama
incelikli fiyatlama yöntemi
ithalat depozitosu
kabul kredili ödeme
kamu işletmesi
kardinal fayda kuramı
kayıtsızlık paftası
kesin hesap yasası
kesin para
kırsal kesim
kıymetli evrak
kombine imâlat
kota
kuponlu ihraçlar
kyoto protokolü
makroiktisat politikası amaçları
mali kırılganlık
malthusçuluk
menkul kıymet ihracı
merkezi yönetim konsolide bütçesi
meslek grubu
mezat tellalı
millî korunma kanunu
mundell-tobin etkisi
negatif gelir vergisi
nominal gayrisafi millî hasıla
oaop
optimum gümrük tarifesi
orta boy işletmeler
ödemeler bilânçosu dengesi
özel iktisadi bölge
özel plasman
paha
para dönüşümü
pay başına kâr
reeksport
reklam esnekliği
sabit maliyetli endüstriler
sahiplik faydası
satınalma gücü dizini
serbest geçerdeğer
sosyal muhasebe sistemi
sözleşme
süreç yenilik
tefe
tele-pazarlama
temel maddeler
tümünü yüklenim
türdeş alan
uluslararası çalışma örgütü
varsayımsal değişim
yap-işlet modeli
yararlanma yaklaşımı
yardım ve işbirliği fonu
yasama gecikmesi
yatırım indirimi
yaylacılık
yaz saati uygulaması
yönetim sözleşmesi
zamana göre ücret

İktisat Terimleri sözlüğünde İktisat terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.