YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

İktisat Terimleri Sözlüğü

açığa imza
aktif satış
alıcı tekeli piyasası
alivre satış
anlaşmasız oligopol
aşırı ticareti azaltıcı yönlü büyüme
avrupa köken kümelenme sistemi birliği
ayrışan ödemeler
az esnek sunum
belgeli çek
bireycilik
bireysel miktar kotalaması
birleşik üretim
boğa
borç ertelemesi
borç oranı
bütünleşme
büyük boy işletmeler
dışalım kotası
dışsal finansman
dışsatım kotası
dışsatım prelevmanı
dikey mal farklılaştırması
direkt yabancı sermaye yatırımı
dönüştürülebilir tahvil
döviz talep fonsiyonu
drago öğretisi
düzenleyici kurumun esir alınması teorisi
emeğin marjinal ürünü
emsal bedeli
esnaf loncası
esnek ücret sistemi
faktör fiyatlarıyla gayrisafi millî hasıla
firma sunum eğrisi
fiyat destekleme politikaları
fiyat farklılaştırması
fiyat hareket göstergesi
fiyat istikrarı
girişimcilik ruhu
göçebelik
göçmen işçi
görgül sınama
güvertede teslim
hedef fiyat
hisse satışı
hukukî kişilik
hünerli emek
içerdekiler
iktisadi çelişki
iktisadi kaynak
istem eğrisinin değişimi
istem gelir esnekliği
işletme iktisadı
itfaya tabi borçlar
izahname
kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü
kalkınma ve yatırım bankacılığı
kamu maliyesi istatistikleri
karşılaştırmalı üstünlükler kuramı
kennedy görüşmeleri
kırdırılmış tahvil
kiralayan
kirleten öder prensibi
kolektif yatırım kuruluşu
komşuyu zarara sokma politikası
komünizm
konfederasyon
kot-dışı piyasa
kur riskinin dengelenmesi
kurumculuk
maaş
mal bedeli sigorta taşıma
mali kırılganlık
mali yardım
marjinal dışalım eğilimi
marjinal sermaye hasıla katsayısı
millî muhasebe
mutlak üstünlükler modeli
müterakki vergi
nazım hesaplar
net servet vergisi
opec
ortak talep
ortalama gelir
önceden satış
özel iktisadi bölge
özveri oranı
para piyasası
para sermaye
parasallaşma
pekiştirme reklamı
piyasa dilimi
piyasa sunum fonksiyonu
piyasa yönlendirilmesi
politik risk
pozitif kitle dışsallığı
reel kişi başına gelir
samurai tahvilleri
sanayilerarası işlemler tablosu
satış sözleşmesi
sürünen döviz kuru sistemi
tefeci
tek fiyat kanunu
temel mallar
toptan eşya fiyat endeksi
tutumluluk paradoksu
türdeş olmayan sermaye
ulusötesi şirket
uruguay raundu
uyarılmış tasarruf
uygun yükümlülükler
uzun vadeli plan
üçlü ticaret
üretim yönetimi
vergi ahlakı
vergi değeri
vergilendirilen değer
vesaik mukabili ödeme
yayılmacı
zincir mağaza sistemi

İktisat Terimleri sözlüğünde İktisat terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.