YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

İstatistik Terimleri Sözlüğü

açımlama
adçekme örneklemesi
altıncı tür dağılım
anlamsız ilişki
ardışık çözümleme
arı yanılgı
artı geri dönülen durum
artık değişke
aşırılık katsayısı
ayırıcı çözümleme
ayrı değişkeli
bağımsızlık sayısı
bağlanım çözümlemesi
beklem oranı
belirlenmiş değişken
belirleyici örnekbiçim
belirtken işlev
benimseme sayısı
betimsel istatistik
bileşen dağılım işlevi
bileşen olasılık işlevi
birinci erey savı
birinci tür dağılım
birleşik baklem
bölüm aralığı
camp-meidell eşitsizliği
comish-fisher açılımı
çok-değişkenli istatistik
çok-doruklu dağılım
çok-etkenli tasarım
çoklu etken çözümlemesi
dağılım işlevi
değirmi çizenek
değişim katsayısı
değişken çıkarım yöntemi
değişke-oran sınaması
deney
diklik
dizgesel yanılgı
doğrudan örnekleme
doğrusal bağlanım denklemi
doğrusal olmayan bağlanım
doğum-ölüm süreci
dolaylı örnekleme
doruk değeri
dörttebirlikler genişliği
düzeltilmemiş beklem
düzeltilmiş beklem
düzensizlik katsayısı
en çok olabilirlik yöntemi
en iyi altküme denklemi
eşdeğişkeli
evren
fisher-behrens sınaması
gama dağılımı
gecikmeli ilişki
geniş örnekleme
genişlik orta değeri
geri çevirme bölgesi
geri dönülen durum
gözlem yanılgısı
güven aralığı
güven katsayısı
hoşgörü sınırları
içsel değişken
ikil pareto eğrisi
ikili karşılaştırma
iki-yanlı sınama
kavuşmaz dağılım
kavuşmaz etkinlik
kesikli değiştirgeli süreç
kesikli tekbiçimli dağılım
kolmogorov denklemleri
köşe sınaması
markov zinciri
neumann oranı
nokta kestirimi
olabirlm çözümlemesi
olağandışı eğri
olağandışılık
olasılık kâğıdı
olasılıksal bağımlılık
olasılıksal örnekbiçim
ondabirlik
oransal değişke
ortak etken değişkesi
ortanca
öbekiçi değişke
öbekleme düzeltmesi
ölüm hızı
örgü tasarımı
örneklem birimi
örnekleme beklemi
örnekleme değişkesi
örnekleme denetimi
özel etken
özel etken oranı
özürlü oranı
rasgele
rasgele seçim
rasgele yanılgı
salt sıklık
süreksiz olasılıksal değişken
süzme yöntemi
tanımlama yanı
t-dağılımı
tekbiçimli deneme
tersüstel dizi dağılımı
tersüstel dönüşüm
tikel etki karışımı
topluluk
tümel kestirim
uyum iyiliği
yalın çizelge
yalın doğum süreci
yalın yapı
yanlı sınama
yates düzeltmesi
yürüyen ağırlıklar
yürüyen toplamlar

İstatistik Terimleri sözlüğünde İstatistik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.