YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

İstatistik Terimleri Sözlüğü

(lamda) ölçütü
(omega-üstiki) sınaması
a türü bölge
a türü dizi
açık ardışık taslak
açımlama
ağırlık
ağırlık işlevi
anlamlılık
anlamsız ilişki
artık değişke
aylık ortalama
bağlanım denklemi
bakışımlı sınama
bayes çözümü
benimsenir özürlü sayısı
birinci tür dağılım
bölüm sınırları
bölünmüş öğeler yöntemi
brandt-snedtecor yöntemi
bütünleşik veriler
c türü bölge
cramer kuralı
cramér-rao eşitsizliği
çan dağılımı
çarpınım beklemi
çok-değişkenli çözümleme
çok-doruklu dağılım
çözümsel bağlanım
değişim katsayısı
değiştirmeli deneme
delta dağılımı
denetim sınırları
dengeli eksik bölük
dengeli etki karışımı
dizgesel örneklemdeğer
doğrusal örnekbiçim
doğum hızı
dokuzuncu tür dağılım
dönemsel durum
döngüsel tasarım
dört-düzeyli işlev
dörttebirlik sapma
durbin-watson sınaması
düzeltilmiş beklem
eğilim uydurma
eğrisel bağlanım
eksi ilişki
en çok olabilirlik kestiricisi
eşlenik latin dördüller
etken çözümlemesi
evrimsel süreç
f-dağılımı
fieller savı
gama dağılımı
gama işlevi
gauss dağılımı
geniş örnekleme
genişlik
gram-charlier dizisi (b türü)
gram-charlier dizisi (c türü)
güven düzeyi
hotelling sınaması
iki-değişkenli ikiterimli dağılım
iki-etken kuramı
ikinci tür durdurma
ikinci tür yanılgı
ikiterimli değişim
ilişki çizelgesi
izge
kapalı uçlu soru
karmaşık çizelge
kesikli olasılıksal değişken
kökiki dönüşümü
kuyruk kuramı
l-sınaması
neden değişkem
neyman-pearson savı
nitelik denetim çizeneği
olabirim (olasılık birimi)
olabirim dönüşümü
olasılık belitleri
olasılıksal bozulma
olasılıksal süreç
ornstein-uhlenbeck süreci
ortanca sınaması
ölçünleştirilmiş ölüm oranı
ölçünlü latin dördül
ölüm hızı
önsav sınaması
örneklem uzayı
özbağlanımsal dönüşüm
özbağlanımsal süreç
özeksel beklem
polya dağılımı
rasgele bölükler tasannu
rasgele olay
rasgele seçim
raslantı deneyi
resimçizit
saklık dağılımı
salt sıklık
salt yanılgı
sınama gücü
sıradüzen
ß (beta) yanılgısı
sürekli değiştirgeli süreç
tekbiçimli dağılım
tikel olumsallık
uyum iyiliği
üçül örgü tasarımı
üçüncü tür dağılım
yarı-tersüstel çizenek
yenileme süreci
yeterli örneklemdeğer
yineleme
yürüyen mevsimlik değişim
yürüyen ortalamalar
yüzde yüz denetim
z-dağılımı

İstatistik Terimleri sözlüğünde İstatistik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.