YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Jeoloji Terimleri Sözlüğü

açısal uyumsuzluk
akarsu ortamı
akarsuyun aşındırma gücü
akmika
alüvyonlaşma
anasu
antiklinal
artefakt
aşınım
aykırı atımlı düzgün kırık
bank
barkevikit
batma
bentos
beslenme bölgesi
bindirme
bitümlü yapraktaş
biyozon
bornit
bölüm
burgaç deliği
burgu kuyusu
buzul ilerlemesi
büklüm kopması
cins
çatlak kümesi
çembersi akımlar varsayımı
dağoluş
dalgacıklar
damar kayacı
değme maden yatağı
deneme kuyusu
deneştirme
denizkulağı ortamı
denizlâlesi taşı
deprem çizisi
derin deniz çamuru
devinen buzul taşları
dik kırık
dirimyuvarı
doğay kuşağı
eğik kıvrım
eğim
eğim açısı
erişim
eskişehir taşı (lületaşı)
eşdağoluş magma evresi
ezik doku
farklılaşma
geçirimli
gerçek yatım (eğim)
göçmen kaya
göçmen kumul
hedenbergit
hornblend
ikiz ekseni
juro
kainit
karbonatlaşma
karneol
kayaç damarı
kenetlenme
kesen damar
kesiklilik yüzeyi
kılavuz taşıl
kılavuz yatak
kırık ayrığı
kırılma belirteci
kıvrılış
kıvrım menteşesi
kol uzantı
komşu kayaç
konmuş kaya
kömürleşme
kristal dizgeleri
kristal kenarları
kristal yüzeyleri
kristalbilgisi
lığ sekisi
littoral bölgeler
lösit
magmasal cevher yatağı
mağara
mineral damarı
misisipi katmanı
nartaşları
olgunluk çağı
orta avrupa üçlüsü
orta jura
ortam
ortam mineralleri
örtümsü kıvrım
pekstayn
salt yaş
sanidin
senozoik
sığ yayla
siderolit
tarım yerbilimi
tarımlık toprak
taş yuvarı
taşıl dışkı
tektonik
tentanit
topar
tortulbilim
uçurum
uraninit
uygun katmanlaşma
uyma
yabancı granit
yanardağ ağzı
yeni dönem
yer devimbilimi
yerbilgini
yerbilim coğrafyası
yerçekirdeği
yerli kayaç
yuvarsı kemer
yuvarsı tane

Jeoloji Terimleri sözlüğünde Jeoloji terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.