YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Jeoloji Terimleri Sözlüğü

ağır küre
akdeniz soyu
akım
akış izli doku
akış katsayısı
akış yukarı
alacalı
albit
alkali tüten
alkongien
ara yerteknesi
asfalt
aşınmaztepe
aykırılık
basınçla başkalaşım
başkalaşım
başkalaşmış kayaç
belirteç yüzeyi
birlikte oluşum
bulutsu varsayım
burma akıntı
bükülme
çinko blend
çökeltilmiş buzul taşlar
çözülme ve donma
çürüntü kömür
damar
dayk
değme başkalaşımı
değme kuşağı
de-ma mineraller
dengelenme
deprem sonrası sarsıntı
dış başkalaşım
dik katman
dikit
dip kıvrımı
dip oyulması
dipsiz kayaç
doğal köprü
doğay kuşağı
dünit
düz kanat
elişi
eş zaman deprem eğrisi
geçirgen
geçirimli
geçirimsizlik
gnays
granit
hauin
havai örneği püskürme
humus
hutton kuramı
ikinci zaman
jabs
jeodezi
jeokimya
jura tipi kıvrım
kabuk altı çembersi akımlar
kaldera
kantonit
karasal tortul
karst bölgesi
karst yöresi
katman
kemik yatağı
kılçıksı çatlaklar
kırık kanadı
kırık köşeli yığışım
kıvrım kanatları
kireçsizlenme
klorit
koyak
kömür sınıfı
krokidolit
kumtaşı
kuru koyak
kutuplanma
labrador
magma evresi
mihenk taşı
mineral damarı
oligoklaz
olijist
ozokerit
örtü kıvrımı
pallas göktaşı
pentlandit
peri bacası
perm
puding
püskürük
senozoik
silikattı göktaşı
silur
spodumen
stereografik projeksiyon
su yaşamı
sutaşır
süt opal
tabansuyu düzeyi eğrileri
tanık tepe
taş kömürü
taşıl katmanbilgisi
telli kömür
toprak kalıntısı
toprak kayması
tortulaşma
türkuaz
uyumsuz kıvrımlar
üstoluşumlu yarma koyak
yalı yar
yantaş
yaprak örgü
yapraklanma
yel yanı
yer biçim terselme
yerfiziği
zümrüt

Jeoloji Terimleri sözlüğünde Jeoloji terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.