YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Kimya Terimleri Sözlüğü

abieninik asit
akış durdurmalı enjeksiyon
aktinit
alkolölçüm
aluminosilikatlar
aluminotermi
anisol
asetilenler
atomik çarpışma
azot
bakteriyoloji
benzilanilin
benzopurpurin 4b
biyolojik ölçmeler
biyolojik parçalanabilir madde
bleeker yöntemi
bor karbür
çizgi spektrumu
debye, d
debye-hückel eşitliği
diasteromerler
diatome toprağı
dizge
dolomit
doymamış yağlar
düşünsel gaz
düzemek
elektronegatiflik
eşsıcaklıklı
fenoller
fizikokimya
gerilme ölçer
gliserol fosfat
gram-negatif, -pozitif
hafniyum karbür
halkalı bileşikler
hayne alaşımı
henry
henry yasası
higrometrik kağıt
imido
iminazolon
itriyum asetat
iyonik eşdeğer iletkenlik
izosterik
jalapoit
jervin
joule yasası
kadmiyum bromür
kadmiyum kırmızısı
kakoksen
kaproik asit
katı-hal tepkimesi
katılaşma
katodik piklaj
kesikli süreç
keten tohumu
kırılma indisi
kizerit
klorfenol kırmızısı
klornitrobenzen
koagulasyon
kongo kırmızısı
korunç
kraut belirteci
laktik asit
leukoskop
leverierit
lignum
lipiodol
löveit
mangan (ıı) glukonat
manyeto kimya
melinit
metil alkol
moseley kanunu
muntz metali
mutlak sıfır
natron
nefelit
neotesin
nitrozo boyalar
ozmometre
palladik
pantotenik asit
pas
paskal
pentozan
pleksiglas
polihidrik alkoller
pp vitamini
ramnitol
sakkaroz
santrifujleme
selenyum oksiklorür
silisyum
sinerji
sistein
soğurma cihazı
soy gazlar
sr
standart referans maddeler (srm)
stearil alkol
stroma
şehir gazı
tamamlayıcı renk
tartaç
tentürdiyot
tiksotropi
titrasyon
tyndall olayı
uyartı
vinil etilpiridin
vinil siklohekzen
yağ analizleri
yatay
yeğinlik
yenim potansiyeli
yergazı
zeytinyağı

Kimya Terimleri sözlüğünde Kimya terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.