YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Kimya Terimleri Sözlüğü

aktinyum
alev alma noktası
alkali
alternatif akım
amfiprotik çözücü
ampirik formül
arıtıcı
asetat
aseton
azotlamak
basil
bessemer dönüştürücü
betain
beygir gücü
bitüm
bizmut
blender
boşluk
boşluk damıtması
böcek öldürücü
bütil kloral
çekirdek bağlama erkesi
çözünür nişasta
dağılma kromatografisi
denklem
dipeptit
doku nakli
doygun buhar
dumas yöntemi
elektrik dipol moment
elektriksel devinim olayları
elektrometre
elektrotermal analizör
enantiyomer
endüksiyon kuvveti
enine dalgalar
esneklik
etkin bölge
evirtmek
fotoizomerik değişim
fotokimyasal sis
gliseril
glukoz şurubu
gram-negatif, -pozitif
halotan
hamilton fonksiyonu
havagazı
heksaboran
hipo-
hoff, jacobus hendricus van't
ısı dedektörü
içakar
ikili yöntemler
illinum
ilmenium
imperatorin
indazol
indiyum sülfat
isomorfizm
izotop bolluğu
jeneratör
jips çimentosu
kadmiyum iyodür
kalomel elektrot
kapalı çevrim
karbamit, üre
karıştırıcı
katalizör zehirlenmesi
kaynak
kesso yağı
keten tohumu
kimyaca arı
klor heptoksit
klor hidrat
kloraurik asit
kloretilen, vc
klorik
kobaltos
konbiçim
konel
koresin
kütle/hacim yüzdesi (m/v)
laktoksim
lavsonit
lokant
manyetik ayırıcı
manyetik rezonans
manyetizma
metilik
mıknatıs
mikro metre
molarlık
mutarotasyon
neoarsikodil
-oksil
özgül dönme
palau
paligorskit
pandermit
pantotenik asit
petrokimya
potansiyometre
potansiyostat
prozan
sisleştirme
su sevmez
süperoksit
sürelpotansiyelölçüm
trisetin
tutya
uyutucu
vinil etil hekzoat
vinil kararlılaştırıcıları
viomisin
yağ yoğunluğu ölçme cihazı
yakma tüpü
yarı metal
yeni gümüş
yüksek-performanslı adsorpsiyon kromatografisi
yükünsel denklem

Kimya Terimleri sözlüğünde Kimya terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.