YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Kimya Terimleri Sözlüğü

akışkanlık
alaşım
altın suyu
aluminyum klorür
amalgamlama
anilin
asıltı
asıltıl kaplama
ateşleme
atık ısı
baryum selenit
bazik eritiş maddesi
birleşme değeri
bizmut kromat
cevher zenginleştirme
cıva (ı) sülfat
çökme
çözündürmek
darmstadtiyum
dışakar
difüzyon
dolomit
düşme dengesi
düzemek
elektrometre
endüksiyon kuvveti
entalpi
etil asetat
evirtmek
f-bloku
filiz damarı
fotokataliz
fotokimyasal etki
freibergit
geri eşdeğerleyim
gossipol
hekto
hidrate kireç
hidrodinamometre
hidrostatik
ısı değeri (gıdalarda)
iletkenlikölçüm
itriyum sülfat
iyodat
iyonomer reçine
kalkedon
kalsiyum pirofosfat
kamalin
kaprik asit
karbazol
karbojel
karşılaştırma tüpleri
kesikli görünge
kınakına (sinkona)
kırılım indisi
kırılma noktası
kimyasal termodinamik
kirohidrat
kloral
kompleks oluşumu
konveksiyon
kostik potas
kraut belirteci
kunzit
lanarkit
lapis lazuli
lens
levimit
lukaloks
lusiton
makrosiklik madde
maleik asit
manyetik rezonans
masuryum
metoksi grubu
molar absorplama katsayısı
naftilamin kahverengisi
naftoik asit
n-dibütil eter
neopren
nitril
nitrozodietilanilin
ozonoskop
ödyometre
parafinler
pavpav
plütonyum
poliakrilonitril
poliasit
porselen
radyum
reçine
sentez gazı
seviyeleme çözücüleri
sıcaklık
sıklık
sidersit
siyah cisim ışıması
sterik engel
su buharı damıtması
süzgeç kağıdı
şerbetçiotu yağı
tektürel ucaylı
titanit
titrasyon hatası
tolüen
triazinil
triklorasetik asit
triklorometiltiyo
trombosis
tungsten-halojen lamba
uyarma sinyali
varil
vinil piridin
vinil triklorosilan
voltametrik dalga
yarı kararlı durum
yarı selüloz
yeğni elektrolit
yönsemez

Kimya Terimleri sözlüğünde Kimya terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.