YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Matematik Terimleri Sözlüğü

açık önerme
açılım
açıölçer
ana
ana çizgi
aritmetik
aritmetik işlem
asimetri
askat
ayak
aykırı
ayrık kümeler
başkatsayı
başnokta
benzer şekiller
bilindik
birimkare
boş küme
bölen
bölme
bölüntü
büyük çember
cebirsel formül
çarpanlara ayırma
çarpı
çevrim
çıkarmak
çoğaltan
çokgen
çözümleme
daire
değişim
dekagram
dekalitre
dekaster
denklemler sistemi
dış açı
diferansiyel hesap
dik
dik biçme
dizey
dizi
doğru
doğru parçası
düzlem geometri
eğik biçme
eğik çizgi
eğri
eldesiz
elips
eliptik
eşit
fark
gerektirme
hektometre
ihtimaliyet hesabı
indis
infinitezimal
integral denklemi
integrasyon
irca
irca etmek
iz
iz düşümsel
izge
kalan
kare
karesel bölge
kat
kentilyon
kesme
kilogram
kiloton
komşu açı
koni
küre
logaritmik
mahrek
maksimum
mecmu
mesafe
mesele
mililitre
mutlak değer
muvazi
müstakim
mütenazır
normalaltı
ok
ondalık
ongen
orta
ortak çarpan
ortak kat
otuz
özdeş
parça
payda
polinom
problem
pus
radyan
ritmik sayma
santimetrekare
sekant
silindir
simetri
sonsuz
şekil
taban
tam sayı
tor
uzay geometri
veri işlem
vurmak
yamuk
yanay düzlemi
yay
yöre
yuvarlak hesap

Matematik Terimleri sözlüğünde Matematik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.