YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Matematik Terimleri Sözlüğü

abstre sayı
adedimürettep
amudi
ana doğrusu
apsis
ardışık sayılar
asıl sayılar
asimetri
asimptot
aykırı doğrular
ayrıt
azami
bağıl değer
bakışımlı
bakışımsız
bakışımsızlık
bayağı kesir
benzerlik
biçme
bilinmez
birimkare
birleşen
boş küme
bölük
çarpma işareti
çembersel bölge
çok terimli
darbetmek
denk küme
denklem
denklemler sistemi
densimetre
dikdörtgen
dikdörtgensel bölge
dikgen
dizey
doğru açı
dönüştürmek
eğik biçme
eğilme
eğri
eksi
elde
eldeli
eldesiz
eliptik
emsal
eşlenik
görev
hektometre
helis
hiperbol
hipotenüs
homoteti
integral denklemi
integral hesapları
iz düşümsel
karmaşık sayı
karşıtlık
kesirli sayı
koşut
koşutluk
köşegen
kübik
küre
litre
logaritma
mahreç
mantis
merkez açı
metre sistemi
metreküp
minimal
minimum
muadele
mutlak değer
mütenazır
negatif büyüklük
negatif sayı
ondalık sistem
onlar
optimizasyon
oran
orta
orta dikme
ortak bölen
ortak çarpan
ortak fark
ortay
otuz
parametre
pi sayısı
riyaziyat
sabite
sağlamak
santigram
sayı
sayma sayıları
sekant
sınırlı doğru
sinüzoit
sonlu
sonsuz küçük
sütun
tarh etmek
tasarı geometri
terim
ters açı
toplama işareti
toplamak
tümler açı
uzunluk
veri
yanal yüzey
yedigen
yöndeş açılar
yuvarlak hesap
yuvarlak sayı
yüzey
zaviye

Matematik Terimleri sözlüğünde Matematik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.