YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Matematik Terimleri Sözlüğü

açık önerme
açındırmak
algoritma
ayak
basit kesir
benzeşim
bileşik kesir
bileşim
birimkare
birler
bölünen
buut
çakışık
çevrim
çıkarım
çıkarma
çift sayı
damga
darbetmek
dekametre
densimetre
desigram
deste
dış merkezli
dik açı
dikdörtgen
dikdörtgensel bölge
diyagonal
doğru parçası
dördül
eğilme
eksilen
eleman sayısı
elips
emsal
halletmek
hektar
hektogram
hektolitre
hiperbolik
hiperboloit
hipotenüs
homojen
iç ters açı
iki nokta
iki terimli
ikizkenar üçgen
ikizkenar yamuk
inç
indirgemek
indis
integral denklemi
integral hesapları
izdüşüren
karmaşık sayı
karşıtlık
kesik prizma
kilometre
kiloton
konik
koordinat
küre
madrup
mahrek
mahrut
mahruti
maksimal
malum
mecmu
merkez açı
metraj
mikron
minkale
murabba
mutlak değer
mümas
müseddes
müsellesat
müstevi
nesne
nokta
ondalık sistem
oran dışı
ortak çarpan
ortay
otuz
oval
parabolik
pi sayısı
redüksiyon
sade birimler bölüğü
sağlamak
sanal sayı
sıfır
sıfır polinomu
sınırlı sayı
sonuşmaz
sorun
şakuli
toplam
trigonometri
trigonometrik
tul
tümler açı
uygunluk
uzaklık
üretme
üs
veri
vurmak
yaklaşık değer
yan
yansıma
yatay
yedigen
yekûn
yönlü doğru
yüzlük birimler bölüğü
zait

Matematik Terimleri sözlüğünde Matematik terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.