YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Ruhiyat Terimleri Sözlüğü

acı duyarlığı
alan kuramı
ana düşünce ölçeri
ana-baba imgesi
anlak
atlet beden
avuçlama tepkesi
ayral çocuk
ayrımlaşma
baskı
bastırma
başat göz
beden tipi
belirlenmiş etkinlik öğretisi
benimseyiş kümesi
benlik gelişimi
biçim etmenleri
biçimsel öğreti
bilinçsizlik
bireysel tepki
bitkinlik
budunsal ruhbilim
büyüme güdüsü
coşkusal uyma
çocuksu bunama
dal beden
damar kuramı
davranış örneklemesi
devimsel yetenek yaşı
devleşme
dışlak ketleme
direnç dönemi
doğuştan
dönüşümceli körlük
düşünme yasaları
edinilmiş tepki
eksibisyonizm
en az etkinlik yasası
erken bunama
erselik
esrime
etki yaygınlığı
evirtik
eylem gizilgücü
ezberleme
g etmeni
geçişim
güdüleme
hadımlık karmaşası
hafıza
hava ile iletim
hızlanma
iç denge
içe bakış
içe kapanık kişilik
içebakışçılık
içerik ödül
içeyönelik düşünce
içine kapanıklık
iki el uzluğu
ikincil cinsel özellik
ikincil körelme
illüzyon
irade
istek
istenç
istençli
işeme kösnüllüğü
işitme sınırı
işlemcilik
kalın ses sağırlığı
kallikak ailesi
kavram
kaygı boşalımı
ketleme
keyif
kompleks
kökleşmiş karşılık
küme çözümlemesi
küme havası
mesmercilik
münfail
narsisizm
nicelik
olgu tarihçesi
olgunlaşma-soysuzlaşma varsayımı
ortam
ölüm yılgısı
özseverci konu seçimi
parafazi
rastlantısal öğrenme
refleks
ruh karmaşası
ruhbilim ötesi
saldırma
salgı kuramı
sapkınlık
sevgeç esnekliği
silimsiz imge
sinir hastası
sinirsel tümevarım
sinirsel yansıma
sonsal
sözel genelleme
tamalgı
tepke
toplumsal durum ölçeri
ussal tip
usta tutma eğrisi
uygun eş yöntemi
uyuşum
üretken öncesi dönem
üstünlük kompleksi
varsanı
wedensky etkisi
yalancılık hastalığı
yaratıcı düşünme
yaratıcı etkinlik
yelteyici
yüksek anlıksal süreçler

Ruhiyat Terimleri sözlüğünde Ruhiyat terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.