YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Toplum Bilimi Terimleri Sözlüğü

aile
aile meclisi
akılcılık
ana eğilim
anlak ölçeri
astlık
aşama sırası
ayrılma
bağdaştırmacılık
bağımsız değişken
baskı yönetimi
besleyici yankı
betimleme
bilgi kuramı
birikim
boş zaman etkinliği
bölgesel azgelişme
bütünleşme
büyük aile
cemiyet
dağılım
dayanışmacı
denetimli deneyim
dernek
dinden bağımsızlaşma
duyumsamazlık
duyuru düzeni
düşey toplumsal devingenlik
düşünceci tarih anlayışı
düzgü
eğitim
ekonomik dalgalanmalar
el erki
elerkçi solculuk
gecekondu
gelenek
gelenekçilik
gerçek
gerekircilik
gizli işsizlik
görgül toplumbilim
halk
hizip
ırk birliği
iç evlilik
ikieşlilik
ikiyerlilik
ilke
ilmiahlak
imajinasyon
insan ilişkileri
insancılık
insaniçincilik
iş kümesi
işbölümü
işçi birliği
işlemsel tamm
kadın hareketi
kavram
kent ailesi
kolektivist
küme bilinci
küme birliği
küme duygusu
küme ilgisi
makine
masal
monogami
nedence
nedensellik
nesnel
nüfus piramidi
nüfusbilim
olasılık kuramı
olumlu pekiştirici
oluşum yeri
oyverme davranışı
örnekolay incelemesi
pederşahilik
saldırı
saptırım
sayma
seçmecilik
sezgicilik
sıçrama
siyasal toplumbilim
somut
soruşturma
sosyal oluşum
strüktür
tabu
takım erki
tapıncak
tek tanrıcılık
topluluk ruhbilimi
toplumsal aşamalanma
toplumsal benzeşme
toplumsal denge
toplumsal düzgüsüzlük
toplumsal eğilimler
toplumsal farklılaşma
toplumsal güç
toplumsal insanbilim
toplumsal kutuplar
toplumsal örnek
totemci
törebilim
uyaran
uygulamalı toplum bilimi
uyuşturucu özdek alışkanlığı
uzmanlaşma
üç durum yasası
üst katman
yabancılaşma
yansıma kuramı
yardımlaşmacılık
yarışma
yasa
yeni kuşak
yetkeci kişilik

Toplum Bilimi Terimleri sözlüğünde Toplum Bilimi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.