YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Toplum Bilimi Terimleri Sözlüğü

abecesiz
adalet
anaerkil
ansal gelişme
ataerkil düzen
ayrıcalık
ayrılma
bağımlılık
baskıcı etkileyim
başatlık
belit
beyaz yakalılar
bileştirme
bilgi
bilgi kuramı
bilinçlilik
bireycilleşme
bireylik
birikte oturma
bozulma bölgesi
budunbetim
bunalım
coğrafyasal gerekircilik
çoğulcu
çoğulculuk
çok tanrıcılık
dedikodu
değişinimcilik
değşinimcilik
demokratlık
deney
denge kuramı
derebeylik
devinim
din tecimi
dinerki
doğrulama
doğum denetimi
doğum oranı
duyumculuk
duyumsamazlık
ekinsel gecikme
eklenti
ekonomik özdekçilik
gecekondu topluluğu
gelenekçilik
genel doğum oranı
getto
iç evlilik
içgöç
içtimaiyat
içtimaiyatçı
ilişki
ilkel ortaklık düzeni
imece
insan
jenosit
kadın hareketi
kamu sağlığı
kapalı küme
kent-köy karşıtlığı
kırsal topluluk
kısır döngü
koşul
kurumsal düzen
kuşkuculuk
küçükoğul önceliği
lonca devleti
masal
moda
monarşizm
nesnel
nüfus azalması
okur yazarlık oranı
örneklem
panislamcı
parya
plüralist
plütokrasi
ruhsal baskı
sanat toplumbilimi
sanatta yantutma
saygınlık
saymacılık
seçmecilik
sınıf çatışması
sınıflandırma
soylu erki
suçlu davranış
tecim böigesi
topluluk ruhbilimi
toplum felsefesi
toplum kalkınması
toplumbilimsel yasa
toplumsal baskı
toplumsal bilinç biçimleri
toplumsal devrim
toplumsal düzgüsüzlük
toplumsal güdü
toplumsal sınıflaşma
toplumsal tedirginlik
toplumsal yer
toplumsal yığın
toplumsallaşma
totemizm
tümdengelim
tümevarım
uyarlamacı davranış
uygulayım değişimleri
uymacı
uzmanlaşma
üst katman
yabancılaşma
yakarı
yansıma kuramı
yansıtma
yaratıcı çalışma
yaş katmanı
yerel küme
yetkeci kişilik

Toplum Bilimi Terimleri sözlüğünde Toplum Bilimi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.