YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Toplum Bilimi Terimleri Sözlüğü

açıklama
âdet
ahlakiyat
alt sınıf
ana sanlı
anakent
ansal sağlık
baldızalma
baskı yönetimi
başarı güdüsü
bebek ölümü oranı
bencillik
benlik
bilgi
bilim
bilimlerin sınıflandırılması
bilimsel özgürlük
bireycilleşme
bireye tapınma
bozulma bölgesi
buluş
canlı doğum
cinsellik
coğrafyasal gerekircilik
çözümleme ve bileştirme
denkteş evliliği
devinim
dış evlilik
dışagöç
durum tanımlaması
duyumsamazlık
dünya görüşü
düzgüsel
ekin bölgesi
ekin türü
eksantrik
fundamentalist
gelişmemiş üike
geri bırakılmış ülke
göbek
güvenilirlik
hayvan toplumbilimi
iç göç
imece
insan ilişkileri
insanın türeyimi kuramı
insaniçincilik
kaba doğum oranı
kamu yararı
kan kümesi
karşı devrim
katman
kazıbilim
kentsoylu devrimi
komşuluk
konformist
koşul
köktencilik
kuşak
küçük küme toplumbilimi
kültürlenme
medeniyet
merkantilist
mezhep
oluşumsal yöntem
ongunculuk
ortaklaşacı
ortaklık yönetimi
önyargılı kişilik
örgensel dayanışma
örnekolay incelemesi
poligam
poligami
rasizm
saldırı sapması
seçimli etkilenme
sınıf çıkarları
sınıflandırma
siyasa
siyasal kanılar
siyasal yeğlemeler
soykırım
sömürge
suçlu davranış
süreç
tabaka
takımerkinin demir yasası
tanrıbilim
tanrıtanımazlık
tektanrıcılık
temel kişilik
toplanım
toplumcu
toplumsal bileşim
toplumsal bilimler
toplumsal değişke
toplumsal iletkenlik
toplumsal kemikleşme
toplumsal oturmamışlık
toplumsal oylum
toplumsal ruhbilim
toplumsal süreç
toplumsal varlık
toplumsal yalıtlanma
toplumsal yapı
toplumsal yeniden-örgütlenme
toplumsal yoğunluk
totemci
tutum
uyaran
uygulayım değişimleri
üç durum yasası
varolma savaşı
yargıcı
yarışma
yasanlılık
yaşama düzeyi
yaşama ölçünü
yaşlıerki
yazçizcilik

Toplum Bilimi Terimleri sözlüğünde Toplum Bilimi terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.