YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Tıp Terimleri Sözlüğü

akliyeci
anemi
anjiyografi
antiserum
apraksi
ardışık olgular
artrit
bağırsak iltihabı
bakteriyolog
baygınlık
bazofobi
belirti
beriberi
beyin çizgesi
beyin kanaması
bulgu
cüzzam
çırpıntılı
çiçek aşısı
çocuk aldırmak
damar aktarma
damar görüntüleme
damar sertliği
damla hastalığı
dermatoloji
dil tutukluğu
diş hekimliği
diyabet uzmanı
domuz gribi
dren
drenaj
elektroensefalografi
emboli
endoskopi
enfarktüs
ensefalit
ereksiyon
erken tanı
farmakolojik
fissür
frijidite
galvanokoter
gerim
girişimsel
göğüs hastalığı
guatr
hava vermek
hemati
hemodiyaliz
hepatolojik
hikâye
humma
ışık korkusu
insülin
iyileştirme
kalp sektesi
kalp yetmezliği
kan bankası
kan nakli
kan serumu
kansızlık
karantina
kardiyak
kardiyoloji
kaşeksi
kazıklı humma
kazımak
kızıl
kilüs
klinik
klostrofobi
kodein
kore
kortizon
kretenizm
kuron
kürtaj
mamografi
megalomani
menenjit
meydan korkusu
mikrocerrahi
nefes darlığı
nefrit
organ aktarımı
orkit
ortodonti
pansumancılık
pediatrik
peri hastalığı
piknik tip
püstül
rehabilitasyon
sarılık
sedef
sekel
sızıntı
sifilis
sinir hastalığı
siyatik
soğuk algınlığı
solucan düşürücü
steril
su tedavisi
şarbon
şark çıbanı
tansiyon düşürücü
tebeşirleşme
temriye
terminal dönem
tifo
toksikolog
toksikolojik
trakeit
tutçek
uyku apnesi
veremli
viral
yakmak
yenirce

Tıp Terimleri sözlüğünde Tıp terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.