YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Tarih Terimleri Sözlüğü

abaza kesimi
ağa imamı
ağa işliği
ağam çırağı
ağnam bacı
alay emini
anadolu kazaskeri
ateş oku
avar
bağdaşık devletler
baltalı
başıbozuk
bekârlık vergisi
bostancıbaşı
boyar
büyük kol
çağdaş tarih
defterci
defterdar
ders vekili
dersiam
divan solakları
domna
döğen
ejder-dehen
emin
eshah-ı kiram
esir emini
eşkinci
fındık altını
gaddare
gelin alayı
göçebe
göçeskisî
hâmise
haremağası
hasene
heyet-i temsiliye
hisareri
hünkâr gemisi reisi
icmalli kılıç
içhazine
ikinci mehter
kallavi
kapı ferman olmak
kapı kethüdası
kapılı levent
karavul
kazak
kentsoylu
kırmızı bayrak bölükağası
kızık
kızıl mangır
koçbaşı
kolağası
kondurucu
köprücü
körde
kutsal savaş
küçük defterdar
küçük vezir
mabeyin çavuşu
mal defterdarı
mal kâğıdı
matracıbaşı
menşur
menzil
menzil bozmak
misakımillî
mutasarrıflık
necaşi
nemce
onikilik
ordu kaimesi
otçubaşı
ön-asya
paşa divanı
patentalı
patrona
pencikçi
peşkeşçi
reis efendi
rumeli beylerbeyi
rumeli defterdarı
rumî kese
sadrazam
sadreyn
sahn medreseleri
salma
salma çuhadarı
sansür
serbest dirlik
serdar-ı ekrem
sofa tezkeresi
solakbaşı
sultani
sübaşı
sürre emini
tabur kurmak
taht
talimhanecibaşı
tanzimat-ı hayriye
tapınak
tekir
tenktür
tersaneli
tevkici
tophane müşiri
tuğracı
tüfekliler
usta
üçlü bağdaşma
varda topu
vardiyan
yaya akçesi
yedikule hazinesi
yeniçağ tarihi
yoğurtçu
zağarcı
zincirli

Tarih Terimleri sözlüğünde Tarih terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.