YasinKa » Sözlükler » Türkçe Sözlük

Tarih Terimleri Sözlüğü

ahırbeyi
alay arabası
alay beyi
alay sancağı
ametçi
anadolu kazaskeri
ases
aşağı bölükler
ateş kulesi
av ağaları
ayvaz
azat etmek
badaluşka
bağışık
başmuhasebeci
beylerbeyi
bina emini
böcekbaşı
büyük müderrisler
büyük ruznamçeci
cahiliye dönemi
celep
cizyedar
çadırcı başı
çakırcı
damgalı kâğıt
derbent
eti
forslamak
frengistan
galyot
gedikli ağalar
göçürücü
gündelik defteri
hal
hâmise
hasoda hazinesi
havra
hazine defterdarı
helvacılar
hisareri
imrahor
kalite
kapıcı
kaptanpaşa
kaptanpaşa baştardesi
karavul
karluk
kavuk
kırmızı bayrak bölükağası
kilercibaşı
kocakavuklu
koçaş
kokonos
kul kâhyası
kuşbazlar
kutsal kentler
küçük tezkereci
kürekçi
lağımcı
lağımcı ocağı
liman reisi
lonca ustası
mahmudiye
malisor
marsavan
mavna
medrese
mehterbaşı
mızıkalı
milâdî tarih
mimarbaşı
muhtesip
müsellim
müteferrikabaşı
nazizm
nemçe
ocağa çıkma
ocak başçavuşu
oda erleri
ok meydanı
olmazlama
onbuyruk
ordu kaimesi
ortak
ortakapı
padişah yazısı
pencik emini
pergende
peşkeş
riyal
rumeli eyaleti
rumeli kazaskeri
sağ kolağası
saray ahırı
saraylı
sarıkçıbaşı
soylular yarışı
sudagabo
sultan efendi
sultani
sürre altını
tahttan indirmek
tarihöncesi
tartur
tebdil eskisi
tersane timar sahipleri
teşrifat nazırı
tophane müşiri
turancılık
ulufe dîvanı
uygur
üçler erki
valide alayı
voynuk seraskeri
yamak
yarıtanrı
yeniodalar
yeşilbayrak bölüğü
zağarcı ortası

Tarih Terimleri sözlüğünde Tarih terimlerinin anlamları ve tanımları, mümkün olduğu kadar basitleştirilerek kısaca açıklanmıştır.