YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlük

adres veri yolu
aerodinamik şekil vermek
aile yolluğu
aksak rekabet piyasası
aksoloti
alabanda
alanölçüm
alfa filokinon
allen kuralı
altakoyma
ammenin hizmetine taalluk eden işaretler ve aletlere dair kabahatler
antik tragedya
anüri
arka bacak kemeri
astigmatizm
ayarlayım sürgü
ayastefanos antlaşması
bağımsız dağılım
bazilom
beyaz karaciğer hastalığı
bırakılmış ocak
bir şey denemem gerekiyor
birinci derece senet
bisturi
blastopor
bölgesel dil
bölüm sınırları
creutzfeldt-jacop hastalığı
çalışma belgesi
çapraz yeğen evliliği
çekilişe tabi tahviller
çekirdeksel yakıt
çok değerli ters trigonometrik fonksiyonlar
çok değişkenli varyans analizi
dakika
denek uzayı
difiodont
duymacalı ölçek
düşey asimtot
eğrilikler için euler denklemi
elektromanyetik sürgülü vana
emekçi sınıfı
epikutikula
eşin etki alanı
euler formülü
falangektomi
f-değeri
fışırtılı ünsüz
fiyat aralığı
gece-yırtıcıları
gongilonemozis
helmintoid
heykel
hidroksiprolin
hiperbolün asimptotları
his demeti
iç süsleyici
iki hafta
ikiyanlı komşuluk
iktisadi istikrar önlemleri
ileti aktarım aracısı
ilk üç incili (matta/markos ve luka) takip eden gelenek
işlenmiş hayvan kalıntısı
jel filtrasyon
kapalı işlev
karşılaştırmalı tablo
katmer
kaymalı yatak
kesintisiz süreklilik
koruma ızgarası
koşulluluk
kömürlü ışık yayı
kranecker simgesi
lâktaz
malasi
malın sarmalacıyle belirlenmesi
mikrogametogenez
miyozin filamentleri
müftü
nöropatik yutma güçlüğü
nütrisyonel miyopati
öğretim yılı
ölü navlun
özel teknik talimat
piyasa faiz oranı
pleksus brakiyalis felci
poliklonal
psödopityalismus
pterigiyum
rezistans
sıkıştırılmış tabaka
sıra düzeni etkisi
skifomedüz
sözlük katalog
starlinghipotezi
susturucu (tabanca/tüfek için)
sürgit
sürücü belgesi almak
süzme hızı
taciz edici etmen
tahrip edilmek
takım (belirli bir iş için)
talim kepi
teknolojik gelişme
tekrar tahsis etmek
tepe boşluğu
tolmetin
transmembran protein
tren koruma sinyali
tulum giysi
ulaşı
üst büklüm
verminöz intoksikasyon
yarı pelajik
yasal takibat
yerine koymak
yıldızcılık
yörünge hızı
yutağın hipofiz kisti
zonklayan yıldız

Türkçe İngilizce sözlükte Türkçe sözcüklerin İngilizce karşılıklarını, anlamlarını ve ne demek olduklarını bulabilirsiniz.