YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlük

abdominoskopi
adil ve kalıcı çözüm
ağdalı esnek sürünme
akromatin
alıcı-kalem
alım vergisi
alp triyasi
amfitrik
angola
anhidröz
anonim klasik
arı rasgele süreç
asalaksal hastalık
aşırı ısıtma
atmaca kartalı
ayaklı ışıldak
ayırma ilkesi
ayran
bağlantı parçaları
banach örgüsü
barabat
beagle köpeklerinin ağrı sendromu
beklenen hak
belayı çeken kimse
biçimlendirilmiş tablo
blundell-bond sistem genelleştirilmiş momentler yöntemi tahmincisi
bok yığını
boole halkası
çağdaş mantık
çayır otları
çözümleme kuralları
digitoksin
dna tanısı
doğrusal bileşik önerme
eklem boşluğu
elbetiği
emniyetle iniş sahası
endomisyum
endotermik reaksiyon
farengolarengitis
gazlı bez
gerçek iki cinslilik
girinim derinliği
görme
gümrüklenmiş mal
hemmerle-hartley formülü
iktisadi liberalizm
internal seminal vezikül
istemci/sunucu uygulaması
işletme geliri
iyi sıralanmış küme
karaböcekler
klein'in ıı. modeli
kobar
kommunikans
kompres
kondilus mediyalis
konjunktivitis granuloza
köşe noktası
küçük atardamarlar
lökopedezis
marka duyurusu
mayotik bölünme
metensefalon
meusnier
midede yabancı cisim
nalidiksik asit
neon (helyum
nesne-işlem yönelimli
oksijen açığı
olaylar cebiri
önden asılma (yüz dönük asılma
özdenetimli renk değiştirici
özdevinimli metin adı
para yanılgısı
pavy çözeltisi
penicillium
pixie bobkedisi
pleksus kaudalis dorsalis
protozoal hepatitis
radyoaktif arındırma etkeni
rumenomalasi
salt duyarlık
secernenteaenfeksiyonları
septisit
sertleştirilmiş çelik
silli epitel
simgecilik
sistemi yapılandırma kolaylığı
sitofotometri
stern-gerlach deneyi
suni öksürük
suverme gerilimi
süksinat dehidrogenaz
süslü bir biçimde
sütun değeri yönergeleri
şartlı tahliye memuru
şekil değiştirme özellikleri
şiir veya mani kitabı
takılarını takmak
takım halinde senetler
tam anlamıyla anlamak
taşımalı denge
tek yönlü değişirlik çözümlemesi
tiamin
toprak tane büyüklüğü dağılımı
trafik okulu
travmatik rahatsızlık
trişin
tropikal ülkelerde yağmur mevsimi
turistik tren
uzaysal dağılım
vergi cenneti
yapıt hakkı tarihi
yassı enik sendromu
yastık lavları
yaş ağaç kırığı
yatay bulaşma
yetenek-sapmalı teknolojik değişme
yetersiz uyaran

Türkçe İngilizce sözlükte Türkçe sözcüklerin İngilizce karşılıklarını, anlamlarını ve ne demek olduklarını bulabilirsiniz.