YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlük

anekoik
anizokori
arap koyunu
asıl güzellik yürektedir
aşırı özdeşleştirilmiş denklem
at akciğer kıl kurdu
basyüklenimli üreteç
beslenme
bireysel talep şedülü
biriciklik
bulaşıcı keçi ciğer ağrısı
büyük ve küçükbaş çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları için yem olarak kullanılan tahıl
büyük ve tahrip edici yangın
cırcırböceği
cüce şerit
çalışma köprüsü işçibaşısı
çarpma deneyi
dalgalanmalara tabi olmak
davacı tarafından mahkemeye sunulan talimat alma dilekçesi
değerlemede verim değeri yöntemi
dikiş kaynağı
diyatezis
dövme kaynağı
eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim
enerji fonksiyonu
enflasyon yaratmayan işsizlik oranı
enteroinvaziv escherichia coli
epibranşiyal kas
epibraşiyal kas
eşlenik harmonik fonksiyon
fırtınalı
fransa
freundadjuvanı
fusariotoksikozis
geçerli dizin
genişleyen evren
geri üretim
geri yansıma
glob korn
görünen iç sürtünme açısı
gösterici hızı
hageman faktörü
hatuni sülün
hava boşluğundaki senet
hazır mısınız!
hemorajik lenfadenitis
hesap adı
hom kümeler
ışığa duyarlı
ışık soğurması
iç talep
içeri aktarım
iki dalga arasındaki çukur
ileti aktarım aracısı
iri ayaklıgiller
istavrit
işbirlikçi tüccarlar zinciri
jaagsiekte
kaçış tuşu
kaliforniya mastitis testi
kalsiyum tungstat
kapaç boşluğu
karamelleşme
karbonlu takım çelikleri
katı yuvak
koah
kolofonik asit
kontagiyöz kısrak metritisi
körfez
kütüğün açıklığı
lâminler
lipotropizm
l-sistin
metal telli lamba
muvâfık
nervus frenikus
ofset (baskı için
ols kalıntıları
orto-
oynatım
oyun kafesi
ozazon
ödenekliğin süresini sınırlama ilkesi
özekçek kuvveti
pahoehoe lavları
plânospor
psödoparalizis
salgın hastalıklar bilimi
sayılayıcı
semen
seminifer
sigara harmanına gliserin şeker gibi maddelerin katılması
soğurum
soya ürünlerinin tripsin engelleyici aktivitesi
starter kültür
sundurma rejimi
sürgü
şive oyunu
tahlisiye sandalı
talaş kaldırma prosesleri
tarım kooperatifleri
tecimselleşme
tekelci toprak geliri
tekom
tozun belirtilen ölçülerdeki kaplarda vibrasyon veya sıkıştırma ile oluşan tabakasının görünür yoğunluğu
tuhaf nesne
uygulama katmanı
uzyönetim
vezikülovirüsler
yalancı prekürsör
yansız alaz
yapma düzey
yazılı değer
yelkovan
yetkili
yöneltmek
yuvarlak hareket
yuvgu
yüksek basınçlı buharlı döşem
yürür sınır yöntemi

Türkçe İngilizce sözlükte Türkçe sözcüklerin İngilizce karşılıklarını, anlamlarını ve ne demek olduklarını bulabilirsiniz.