YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte Ü Harfi ile Başlayan Sözcükler

ücret arttırımı
ücret artışı talep etmek
ücret ayıracı anlamı
ücret birimi ne demek
ücret dilimi nedir
ücret dizgeleri
ücret dışı ödemeler
ücret esnekliği
ücret farklılaştırılması
ücret fiyat sarmalı
ücret fonu tanımı
ücret fonu kuramı
ücret indirimi anlamı
ücret katılığı ne demek
ücret kesimi cezası
ücret kontrolleri
ücret kuramları
ücret sayışım belgesi
ücret tahakkuk ettikçe vergi kesilmesi yolu
ücret talep etmek
ücret zaman aşımı
ücret çizelgesi yerine geçen belgeler
ücret ödeme süresi
ücrete tabi ağırlık
ücrete tabi konuşma
ücretlerde pazarlık kuramı
ücretleri mal vererek ödeme
ücretlerin dizinlenmesi
ücretli özgür basım
ücretsiz giriş belgesi
ücretsiz izin nedir
ücretsiz yazılım
ücretsiz özgür basım
ücrette dokunulmaz bölüm
üfleme borusu tanımı
üflemeli havalandırma
üfleyici doğrama makinesi
üfleç kanadı anlamı
üfleç kayışı ne demek
üfleçle sert lehimleme
üfleçle tavlama
üfürük maden yatağı
üleşim katsayısı
üleşkeler dolamı
üleşkeler oyutu
üleşkelerin tümel oyutu
üleştirme işlevi
üleştirme sayı sıfatları
üleştirme sıfatı
ülke dışında egemenlik ilkesi
ülke yüzölçümü nedir
ülkeler arası para çevrimi
ülkeler coğrafyası
ülkeye yasadışı yollarla içki sokma
ülkeye yeni gelmiş göçmenler için tahsis edilen konaklama yeri
ülküleştirilmiş imge
ülküsel tamdurum
ülser hastalığı
ülserli balanitis
ülserli dermatozis
ülserli enteritis
ülserli keratitis
ülserli lenfangitis
ülserli mural endokarditis
ülserli postitis
ülserli vulvitis
ülserli yangı tanımı
ültraviyole mikroskobu
ümitsizliğe sürüklemek
üniform sürşarj
ünimodüler dönüşüm
ünimodüler grup
ünimodüler matris
üniter matris anlamı
üniter operatör
üniter uzay ne demek
üniversal antidot
üniversite kenti
üniversite kitaplığı
üniversite tiyatrosu
üniversite yönetim kurulu
ünlem cümlesi nedir
ünlem tümcesi tanımı
ünlem vurgusu anlamı
ünlü atlaması ne demek
ünlü boşluğu nedir
ünlü daralması tanımı
ünlü değişimi anlamı
ünlü düşmesi ne demek
ünlü markalar nedir
ünlü uyumu tanımı
ünsüz atlaması anlamı
ünsüz değişmesi
ünsüz ikizleşmesi
ünsüz uyumu ne demek
ürat oksidaz nedir
ürdün tanımı
üre döngüsü anlamı
üre enerjisi ne demek
üre fermentasyonu
üre muamelesi nedir
üre zehirlenmesi
üreaz testi tanımı
ürem gelir ve giderleri
ürem oranı anlamı
üreme büyüklüğü
üreme dönemi ne demek
üreme fizyolojisi
üreme göçü nedir
üreme hücreleri
üreme hızı tanımı
üreme izolâsyonu
üreme kanalı anlamı
üreme organı ne demek
üreme polibi nedir
üreme polipi tanımı
üreme sezonu anlamı
üreme sezonuna giriş-çıkış
üreme sezonundan mevsimsel anöstrüse geçiş
üreme sistemi ne demek

Türkçe İngilizce sözlükte Ü harfi ile başlayan Türkçe sözcükler