YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte Ü Harfi ile Başlayan Sözcükler

ücret arttırımı
ücret artışı talep etmek
ücret ayıracı ne demek
ücret birimi nedir
ücret dilimi tanımı
ücret dizgeleri
ücret dışı ödemeler
ücret esnekliği
ücret farklılaştırılması
ücret fiyat sarmalı
ücret fonu anlamı
ücret fonu kuramı
ücret indirimi ne demek
ücret katılığı nedir
ücret kesimi cezası
ücret kontrolleri
ücret kuramları
ücret sayışım belgesi
ücret tahakkuk ettikçe vergi kesilmesi yolu
ücret talep etmek
ücret zaman aşımı
ücret çizelgesi yerine geçen belgeler
ücret ödeme süresi
ücrete tabi ağırlık
ücrete tabi konuşma
ücretlerde pazarlık kuramı
ücretleri mal vererek ödeme
ücretlerin dizinlenmesi
ücretli özgür basım
ücretsiz giriş belgesi
ücretsiz izin tanımı
ücretsiz yazılım
ücretsiz özgür basım
ücrette dokunulmaz bölüm
üfleme borusu anlamı
üflemeli havalandırma
üfleyici doğrama makinesi
üfleç kanadı ne demek
üfleç kayışı nedir
üfleçle sert lehimleme
üfleçle tavlama
üfürük maden yatağı
üleşim katsayısı
üleşkeler dolamı
üleşkeler oyutu
üleşkelerin tümel oyutu
üleştirme işlevi
üleştirme sayı sıfatları
üleştirme sıfatı
ülke dışında egemenlik ilkesi
ülke yüzölçümü tanımı
ülkeler arası para çevrimi
ülkeler coğrafyası
ülkeye yasadışı yollarla içki sokma
ülkeye yeni gelmiş göçmenler için tahsis edilen konaklama yeri
ülküleştirilmiş imge
ülküsel tamdurum
ülser hastalığı
ülserli balanitis
ülserli dermatozis
ülserli enteritis
ülserli keratitis
ülserli lenfangitis
ülserli mural endokarditis
ülserli postitis
ülserli vulvitis
ülserli yangı anlamı
ültraviyole mikroskobu
ümitsizliğe sürüklemek
üniform sürşarj
ünimodüler dönüşüm
ünimodüler grup
ünimodüler matris
üniter matris ne demek
üniter operatör
üniter uzay nedir
üniversal antidot
üniversite kenti
üniversite kitaplığı
üniversite tiyatrosu
üniversite yönetim kurulu
ünlem cümlesi tanımı
ünlem tümcesi anlamı
ünlem vurgusu ne demek
ünlü atlaması nedir
ünlü boşluğu tanımı
ünlü daralması anlamı
ünlü değişimi ne demek
ünlü düşmesi nedir
ünlü markalar tanımı
ünlü uyumu anlamı
ünsüz atlaması ne demek
ünsüz değişmesi
ünsüz ikizleşmesi
ünsüz uyumu nedir
ürat oksidaz tanımı
ürdün anlamı
üre döngüsü ne demek
üre enerjisi nedir
üre fermentasyonu
üre muamelesi tanımı
üre zehirlenmesi
üreaz testi anlamı
ürem gelir ve giderleri
ürem oranı ne demek
üreme büyüklüğü
üreme dönemi nedir
üreme fizyolojisi
üreme göçü tanımı
üreme hücreleri
üreme hızı anlamı
üreme izolâsyonu
üreme kanalı ne demek
üreme organı nedir
üreme polibi tanımı
üreme polipi anlamı
üreme sezonu ne demek
üreme sezonuna giriş-çıkış
üreme sezonundan mevsimsel anöstrüse geçiş
üreme sistemi nedir

Türkçe İngilizce sözlükte Ü harfi ile başlayan Türkçe sözcükler