YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte İ Harfi ile Başlayan Sözcükler

i simgesi tanımı
i-inci konaç anlamı
iade-i mahkeme talep etmek
iadeli satış ne demek
iadeli taahhütlü hava postası
iadeli taahhütlü mektup
iadeli taahhütlü posta
iadesini talep etmek
iatrofizik nedir
iatrogenik bulaşma
iatrokemi tanımı
iberyalı anlamı
ibibik ne demek
ibibikgiller nedir
ibik tanımı
ibik reaksiyonu
ibiksiz beyaz kalij sülünü
ibis anlamı
ibisgiller ne demek
ibit nedir
iblis tanımı
ibogain anlamı
ibra ne demek
ibra senedi nedir
ibrani tanımı
ibranice anlamı
ibranî tarih hesabı
ibraz ne demek
ibraz bankası nedir
ibre tanımı
ibret anlamı
ibrik ne demek
ibrik gagalı nedir
ibrik-gagalı tanımı
ibriksi kıkırdak
ibudilast anlamı
icap ne demek
icat nedir
icra etme (icra
icra marifetiyle tahsil etmek
icra memuru tanımı
icra satış değeri
icra satışı anlamı
icra yoluyla tahsil etmek
icracı ne demek
icrai taahhüt nedir
id tanımı
idalin anlamı
idam ne demek
idam etmek nedir
idame rasyonu tanımı
idame yemlemesi
idare anlamı
idare ediver ne demek
idare et (işte)
idare etme nedir
idare etmek tanımı
idare memuru anlamı
idareci ne demek
idareci kayyım nedir
idareli tanımı
idareli kullanmak
idari anlamı
idari gecikme ne demek
idari işler nedir
idari tahlilci tanımı
idari tahsis anlamı
idari takdir ne demek
idari takim nedir
idari talimat tanımı
idari ve teknik teşvikler
iddia anlamı
iddia etmek ne demek
iddia olunan tahkir
iddialı nedir
iddiasız tanımı
idea anlamı
ideal ne demek
ideal gaz nedir
ideal gaz yasası
ideal kapasite tanımı
ideal süzgeç anlamı
ideal trafo ne demek
ideal transformatör
ideale yakın talep sistemi
idealist nedir
idealist etik tanımı
idealizm anlamı
ideleştirme ne demek
identifier nedir
identifikasyon tanımı
identikal anlamı
identikal ikizlik
ideogram ne demek
ideoloji nedir
ideotip tanımı
idio anlamı
idioblast ne demek
idiopati nedir
idiopatik tanımı
idiopatik akantozis nigrikans
idiopatik alopesi
idiopatik gıda hastalıkları
idiopatik hiperestezi sendromu
idiopatik immün hemolitik anemi
idiopatik infertilite
idiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü
idiopatik kolon yangısı
idiopatik lenfositik uveitis
idiopatik müsinözis
idiopatik poliradikulonöritis
idiopatik tetanos
idiopatik yavru atma
idiosinkratik anlamı
idiosinkrazi ne demek
idiosom nedir
idiotip tanımı
iditol anlamı
iditol dehidrogenaz
idiyogram ne demek

Türkçe İngilizce sözlükte İ harfi ile başlayan Türkçe sözcükler