YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte İ Harfi ile Başlayan Sözcükler

i simgesi ne demek
i-inci konaç nedir
iade-i mahkeme talep etmek
iadeli satış tanımı
iadeli taahhütlü hava postası
iadeli taahhütlü mektup
iadeli taahhütlü posta
iadesini talep etmek
iatrofizik anlamı
iatrogenik bulaşma
iatrokemi ne demek
iberyalı nedir
ibibik tanımı
ibibikgiller anlamı
ibik ne demek
ibik reaksiyonu
ibiksiz beyaz kalij sülünü
ibis nedir
ibisgiller tanımı
ibit anlamı
iblis ne demek
ibogain nedir
ibra tanımı
ibra senedi anlamı
ibrani ne demek
ibranice nedir
ibranî tarih hesabı
ibraz tanımı
ibraz bankası anlamı
ibre ne demek
ibret nedir
ibrik tanımı
ibrik gagalı anlamı
ibrik-gagalı ne demek
ibriksi kıkırdak
ibudilast nedir
icap tanımı
icat anlamı
icra etme (icra
icra marifetiyle tahsil etmek
icra memuru ne demek
icra satış değeri
icra satışı nedir
icra yoluyla tahsil etmek
icracı tanımı
icrai taahhüt anlamı
id ne demek
idalin nedir
idam tanımı
idam etmek anlamı
idame rasyonu ne demek
idame yemlemesi
idare nedir
idare ediver tanımı
idare et (işte)
idare etme anlamı
idare etmek ne demek
idare memuru nedir
idareci tanımı
idareci kayyım anlamı
idareli ne demek
idareli kullanmak
idari nedir
idari gecikme tanımı
idari işler anlamı
idari tahlilci ne demek
idari tahsis nedir
idari takdir tanımı
idari takim anlamı
idari talimat ne demek
idari ve teknik teşvikler
iddia nedir
iddia etmek tanımı
iddia olunan tahkir
iddialı anlamı
iddiasız ne demek
idea nedir
ideal tanımı
ideal gaz anlamı
ideal gaz yasası
ideal kapasite ne demek
ideal süzgeç nedir
ideal trafo tanımı
ideal transformatör
ideale yakın talep sistemi
idealist anlamı
idealist etik ne demek
idealizm nedir
ideleştirme tanımı
identifier anlamı
identifikasyon ne demek
identikal nedir
identikal ikizlik
ideogram tanımı
ideoloji anlamı
ideotip ne demek
idio nedir
idioblast tanımı
idiopati anlamı
idiopatik ne demek
idiopatik akantozis nigrikans
idiopatik alopesi
idiopatik gıda hastalıkları
idiopatik hiperestezi sendromu
idiopatik immün hemolitik anemi
idiopatik infertilite
idiopatik kalsiyum fosfat çöküntüsü
idiopatik kolon yangısı
idiopatik lenfositik uveitis
idiopatik müsinözis
idiopatik poliradikulonöritis
idiopatik tetanos
idiopatik yavru atma
idiosinkratik nedir
idiosinkrazi tanımı
idiosom anlamı
idiotip ne demek
iditol nedir
iditol dehidrogenaz
idiyogram tanımı

Türkçe İngilizce sözlükte İ harfi ile başlayan Türkçe sözcükler