YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte S Harfi ile Başlayan Sözcükler

s -değeri anlamı
s -eğrileri ne demek
s büküm nedir
s koloni tipi tanımı
s vitamini anlamı
s-2-propilpiperidin
s-a düğüm ne demek
s-adenozil metiyonin
s-adenozilmetiyonin
s-borusu nedir
s-eğrisi tanımı
s-izoamilaz anlamı
s-t aralığı ne demek
s-t parçası nedir
s.a.e. ölçünlü sayılama dizgesi
saat tanımı
saat ayarı anlamı
saat açısı ne demek
saat başına ortalama ücret
saat camı nedir
saat dairesi tanımı
saat dilimi anlamı
saat dilimleri ne demek
saat dönüşü nedir
saat hakemi tanımı
saat takmak anlamı
saat vurum sıklığı
saat vurumu ne demek
saat yönü nedir
saat yönünün tersi
saatin ters yönü
saatle denetim tanımı
saatli ısıdenetir
saba maymunu anlamı
saba rüzgarı ne demek
sabah nedir
sabah cimnastiği
sabah görülen rüya gerçekleşir
sabah kızıllığı
sabah yeli tanımı
sabah yıldızı anlamı
sabaha yakın görülen rüya tez zamanda çıkar
sabahlık (uzun ve süslü)
saban kemiği kanadı
sabanla sürmek ne demek
sabin-feldman day testi
sabit nedir
sabit bağlaştıran
sabit bir çalışana tahsis edilmemiş ve çalışanlar arasında paylaşımlı masa kullanımı
sabit bir çalışana tahsis edilmemiş ve çalışanlar arasında paylaşımlı olarak kullanılan masa
sabit dalyan tanımı
sabit damperli kamyon
sabit değişirlik
sabit disk anlamı
sabit dizi ne demek
sabit düğüm noktası
sabit esneklik nedir
sabit esneklik modeli
sabit etki en küçük kareler
sabit etki iki aşamalı en küçük kareler
sabit etki paneli
sabit etkiler tanımı
sabit etkiler devingen model
sabit etkiler en küçük kareler
sabit etkiler iki aşamalı en küçük kareler
sabit etkiler lojit tahmincisi
sabit etkiler modeli
sabit etkiler probit modeli
sabit etkiler tahmincisi
sabit etkiler tobit modeli
sabit etkiler yöney kendiyle bağlaşımlı model
sabit evre anlamı
sabit faizli tahvil
sabit gelirliler
sabit getiri önsavı
sabit getirili taşınır değerler
sabit girdi ne demek
sabit hata nedir
sabit hücreler tanımı
sabit ikame esnekliği
sabit ikame esnekliği fonksiyonu
sabit indirim anlamı
sabit katsayı modeli
sabit katsayılı doğrusal diferensiyel denklem
sabit kur ne demek
sabit kur sistemi
sabit köprü nedir
sabit kütle tanımı
sabit kısmi takma diş
sabit makrofaj anlamı
sabit maliyetler
sabit maliyetli endüstriler
sabit nokta ne demek
sabit nokta özelliği
sabit sermaye nedir
sabit sermaye yatırımı
sabit sermaye-hasıla oranı
sabit simge tanımı
sabit stok anlamı
sabit sürtünme katsayısı
sabit sürüm yapan pulluk
sabit süzgeçli optik ekleme/çıkarma çoklayıcı
sabit tabanlı gösterim
sabit tablalı konveyör
sabit tablalı taşlama tezgahı
sabit tablalı tek yan profil açma makinesi
sabit tahkimat ne demek
sabit tahmini nedir
sabit tek fazlı hava soğutmalı transformatör
sabit terim tanımı
sabit toplamlı oyun
sabit tröst anlamı
sabit varlıklar
sabit yük tüketimi
sabit yüzeye takılı direnç devreleri/şebekeleri
sabit çok tabakalı seramik
sabit çıkış gerilimli transformatör
sabitleyici tabla
sabore dekstroz agar
sabrını denemek

Türkçe İngilizce sözlükte S harfi ile başlayan Türkçe sözcükler