YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte S Harfi ile Başlayan Sözcükler

s -değeri tanımı
s -eğrileri anlamı
s büküm ne demek
s koloni tipi nedir
s vitamini tanımı
s-2-propilpiperidin
s-a düğüm anlamı
s-adenozil metiyonin
s-adenozilmetiyonin
s-borusu ne demek
s-eğrisi nedir
s-izoamilaz tanımı
s-t aralığı anlamı
s-t parçası ne demek
s.a.e. ölçünlü sayılama dizgesi
saat nedir
saat ayarı tanımı
saat açısı anlamı
saat başına ortalama ücret
saat camı ne demek
saat dairesi nedir
saat dilimi tanımı
saat dilimleri anlamı
saat dönüşü ne demek
saat hakemi nedir
saat takmak tanımı
saat vurum sıklığı
saat vurumu anlamı
saat yönü ne demek
saat yönünün tersi
saatin ters yönü
saatle denetim nedir
saatli ısıdenetir
saba maymunu tanımı
saba rüzgarı anlamı
sabah ne demek
sabah cimnastiği
sabah görülen rüya gerçekleşir
sabah kızıllığı
sabah yeli nedir
sabah yıldızı tanımı
sabaha yakın görülen rüya tez zamanda çıkar
sabahlık (uzun ve süslü)
saban kemiği kanadı
sabanla sürmek anlamı
sabin-feldman day testi
sabit ne demek
sabit bağlaştıran
sabit bir çalışana tahsis edilmemiş ve çalışanlar arasında paylaşımlı masa kullanımı
sabit bir çalışana tahsis edilmemiş ve çalışanlar arasında paylaşımlı olarak kullanılan masa
sabit dalyan nedir
sabit damperli kamyon
sabit değişirlik
sabit disk tanımı
sabit dizi anlamı
sabit düğüm noktası
sabit esneklik ne demek
sabit esneklik modeli
sabit etki en küçük kareler
sabit etki iki aşamalı en küçük kareler
sabit etki paneli
sabit etkiler nedir
sabit etkiler devingen model
sabit etkiler en küçük kareler
sabit etkiler iki aşamalı en küçük kareler
sabit etkiler lojit tahmincisi
sabit etkiler modeli
sabit etkiler probit modeli
sabit etkiler tahmincisi
sabit etkiler tobit modeli
sabit etkiler yöney kendiyle bağlaşımlı model
sabit evre tanımı
sabit faizli tahvil
sabit gelirliler
sabit getiri önsavı
sabit getirili taşınır değerler
sabit girdi anlamı
sabit hata ne demek
sabit hücreler nedir
sabit ikame esnekliği
sabit ikame esnekliği fonksiyonu
sabit indirim tanımı
sabit katsayı modeli
sabit katsayılı doğrusal diferensiyel denklem
sabit kur anlamı
sabit kur sistemi
sabit köprü ne demek
sabit kütle nedir
sabit kısmi takma diş
sabit makrofaj tanımı
sabit maliyetler
sabit maliyetli endüstriler
sabit nokta anlamı
sabit nokta özelliği
sabit sermaye ne demek
sabit sermaye yatırımı
sabit sermaye-hasıla oranı
sabit simge nedir
sabit stok tanımı
sabit sürtünme katsayısı
sabit sürüm yapan pulluk
sabit süzgeçli optik ekleme/çıkarma çoklayıcı
sabit tabanlı gösterim
sabit tablalı konveyör
sabit tablalı taşlama tezgahı
sabit tablalı tek yan profil açma makinesi
sabit tahkimat anlamı
sabit tahmini ne demek
sabit tek fazlı hava soğutmalı transformatör
sabit terim nedir
sabit toplamlı oyun
sabit tröst tanımı
sabit varlıklar
sabit yük tüketimi
sabit yüzeye takılı direnç devreleri/şebekeleri
sabit çok tabakalı seramik
sabit çıkış gerilimli transformatör
sabitleyici tabla
sabore dekstroz agar
sabrını denemek

Türkçe İngilizce sözlükte S harfi ile başlayan Türkçe sözcükler