YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte S Harfi ile Başlayan Sözcükler

s -değeri nedir
s -eğrileri tanımı
s büküm anlamı
s koloni tipi ne demek
s vitamini nedir
s-2-propilpiperidin
s-a düğüm tanımı
s-adenozil metiyonin
s-adenozilmetiyonin
s-borusu anlamı
s-eğrisi ne demek
s-izoamilaz nedir
s-t aralığı tanımı
s-t parçası anlamı
s.a.e. ölçünlü sayılama dizgesi
saat ne demek
saat ayarı nedir
saat açısı tanımı
saat başına ortalama ücret
saat camı anlamı
saat dairesi ne demek
saat dilimi nedir
saat dilimleri tanımı
saat dönüşü anlamı
saat hakemi ne demek
saat takmak nedir
saat vurum sıklığı
saat vurumu tanımı
saat yönü anlamı
saat yönünün tersi
saatin ters yönü
saatle denetim ne demek
saatli ısıdenetir
saba maymunu nedir
saba rüzgarı tanımı
sabah anlamı
sabah cimnastiği
sabah görülen rüya gerçekleşir
sabah kızıllığı
sabah yeli ne demek
sabah yıldızı nedir
sabaha yakın görülen rüya tez zamanda çıkar
sabahlık (uzun ve süslü)
saban kemiği kanadı
sabanla sürmek tanımı
sabin-feldman day testi
sabit anlamı
sabit bağlaştıran
sabit bir çalışana tahsis edilmemiş ve çalışanlar arasında paylaşımlı masa kullanımı
sabit bir çalışana tahsis edilmemiş ve çalışanlar arasında paylaşımlı olarak kullanılan masa
sabit dalyan ne demek
sabit damperli kamyon
sabit değişirlik
sabit disk nedir
sabit dizi tanımı
sabit düğüm noktası
sabit esneklik anlamı
sabit esneklik modeli
sabit etki en küçük kareler
sabit etki iki aşamalı en küçük kareler
sabit etki paneli
sabit etkiler ne demek
sabit etkiler devingen model
sabit etkiler en küçük kareler
sabit etkiler iki aşamalı en küçük kareler
sabit etkiler lojit tahmincisi
sabit etkiler modeli
sabit etkiler probit modeli
sabit etkiler tahmincisi
sabit etkiler tobit modeli
sabit etkiler yöney kendiyle bağlaşımlı model
sabit evre nedir
sabit faizli tahvil
sabit gelirliler
sabit getiri önsavı
sabit getirili taşınır değerler
sabit girdi tanımı
sabit hata anlamı
sabit hücreler ne demek
sabit ikame esnekliği
sabit ikame esnekliği fonksiyonu
sabit indirim nedir
sabit katsayı modeli
sabit katsayılı doğrusal diferensiyel denklem
sabit kur tanımı
sabit kur sistemi
sabit köprü anlamı
sabit kütle ne demek
sabit kısmi takma diş
sabit makrofaj nedir
sabit maliyetler
sabit maliyetli endüstriler
sabit nokta tanımı
sabit nokta özelliği
sabit sermaye anlamı
sabit sermaye yatırımı
sabit sermaye-hasıla oranı
sabit simge ne demek
sabit stok nedir
sabit sürtünme katsayısı
sabit sürüm yapan pulluk
sabit süzgeçli optik ekleme/çıkarma çoklayıcı
sabit tabanlı gösterim
sabit tablalı konveyör
sabit tablalı taşlama tezgahı
sabit tablalı tek yan profil açma makinesi
sabit tahkimat tanımı
sabit tahmini anlamı
sabit tek fazlı hava soğutmalı transformatör
sabit terim ne demek
sabit toplamlı oyun
sabit tröst nedir
sabit varlıklar
sabit yük tüketimi
sabit yüzeye takılı direnç devreleri/şebekeleri
sabit çok tabakalı seramik
sabit çıkış gerilimli transformatör
sabitleyici tabla
sabore dekstroz agar
sabrını denemek

Türkçe İngilizce sözlükte S harfi ile başlayan Türkçe sözcükler