YasinKa » Sözlükler » İngilizce Sözlük » Türkçe İngilizce Sözlük

Türkçe İngilizce Sözlükte Z Harfi ile Başlayan Sözcükler

z bandı tanımı
z büküm anlamı
z değeri ne demek
z dönüşümü nedir
z istatistiği tanımı
z kromozomu anlamı
z proteini ne demek
z puanı nedir
z testi tanımı
z-dağılımı anlamı
z-değeri ne demek
z-dönüşümü nedir
z-plasti tanımı
z-sınaması anlamı
z-tenetomi ne demek
z. b. değişmezliği
zafer takı nedir
zafiyet tanımı
zaghawa koyunu anlamı
zahmetine katlanmak
zakkum ne demek
zakkumgiller nedir
zalsitabin tanımı
zam talep etmek
zaman anlamı
zaman algısı ne demek
zaman aralıklı çekim düzeni
zaman aralığı nedir
zaman ayrıştırması
zaman aşımı tanımı
zaman aşımı başlangıcı
zaman aşımı süreleri
zaman belirlenmesi
zaman belirteci
zaman bildirimi
zaman birimi anlamı
zaman biçimi ne demek
zaman bölüşüm nedir
zaman büyümesi tanımı
zaman dakikası anlamı
zaman damgası ne demek
zaman dağılımı nedir
zaman denklemi tanımı
zaman değişimli korunma oranı çözümlemesi
zaman dilimi anlamı
zaman dizisi ne demek
zaman dizisinin bileşenleri
zaman dönüşümü nedir
zaman etkileri tanımı
zaman eğilimi anlamı
zaman farkı ne demek
zaman faydası nedir
zaman hakemi tanımı
zaman kuklaları
zaman kurumu anlamı
zaman ortalaması
zaman ortamı ne demek
zaman ortamı süzmesi
zaman paylaşımlı
zaman saklanması
zaman saniyesi nedir
zaman serisi tanımı
zaman serisi modelleri
zaman serisi sıklığı
zaman serisi tekdeğişirlikliliği
zaman serisi verileri
zaman serisi çözümlemesi
zaman serisi özellikleri
zaman sürümlü kanal
zaman tahsisli konuşma ara değerlemesi
zaman tektürel markov süreci
zaman toplulaştırması
zaman ulacı anlamı
zaman uyumlama damgası
zaman uğraşı ne demek
zaman ve bireysel etkiler sınaması
zaman yasağı nedir
zaman yayını tanımı
zaman zarfı anlamı
zaman çalışması
zaman çerçevesi
zaman çizelgesi
zaman çizgesi ne demek
zaman ölçülmesi
zaman önceliği nedir
zamana göre ücret
zamana özgü etki
zamanaşımı tanımı
zamanbilimi anlamı
zamanda değişmezlik
zamandaş eylemler
zamandaş gelişim
zamandaş renk işlemi
zamandaş saldırı
zamandizi ne demek
zamandizin nedir
zamankatı tanımı
zamanla değişen bireysel değişken
zamanla değişen garch modeli
zamanla değişen geçiş
zamanla değişen korunma oranı
zamanla değişen parametre modeli
zamanla değişen yumuşak geçişli bağlaşım
zamanla değişen yumuşak geçişli kendiyle bağlaşımlılı model
zamanla değişmeyen bağlaştıran
zamanla değişmeyen bireysel değişken
zamanla değişmeyen yatay kesitsel değişken
zamanlama anlamı
zamanlanmış görev sihirbazı
zamanlanmış görevler
zamanlanmış oturum
zamanlayıcı ne demek
zamanlayıcı iş nesnesi
zamanlayıcı kuyruk nesnesi
zamanlı emir nedir
zamanuyumlu bilgisayar
zamanı takip etmek
zamanında olmaya çalışın
zamanında tahsil edilmediği için zaman aşımına uğramış temettü
zambak tanımı

Türkçe İngilizce sözlükte Z harfi ile başlayan Türkçe sözcükler