spor

spor ne demek, spor nedir sorularına karşılık, Fransızca kökenli 4 harfli spor sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca spor teknik teriminin Bitki Bilimi, Kimya, Hayvan Bilimi, Biyoloji, Su Ürünleri, Zooloji kategorilerindeki anlamlarına ve spor ile ilgili toplam 80 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

spor
1

Biyoloji : Bitkilerin ya da bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan ve hayatın devamını sağlayan üreme yeteneğindeki hücreleri.

2

Kimya : Bitki ya da tek hücreli hayvanlarda büyüme ve üremeyi sağlayan hücreler.

3

Su Ürünleri : Mantarlarda, bazı bitkilerde ve Protozoonlarda görülen, genellikle tek hücreli, küçük, dayanıklı, eşeysiz üreme cisimciği.

4

Zooloji : (Yun. sporos = tohum) Bitkilerin ya da bazı birgözeli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme gözesi.

5

Fransızca, Ad : Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.

6

Fransızca, Sıfat : Kullanışı rahat, kolay olan

7

Fransızca, Ad, Bitki Bilimi : Çiçeksiz bitkilerde üreme organı.

8

Fransızca, Ad, Hayvan Bilimi : Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

atlı spor nedir bazı tanımı beden anlamı biçim ne demek bir hücreli nedir bitki tanımı büyü anlamı büyüme ne demek cisim nedir dayanıklı tanımı devam anlamı eşey ne demek eşeysiz nedir eşeysiz üreme tanımı genellikle anlamı göre ne demek görü nedir göze isminin anlamı hareket tanımı hayat tanımı hayvan anlamı hücre ne demek hücreli nedir kişi anlamı kolay tanımı kural anlamı küçük ne demek mantar nedir olan tanımı organ anlamı rahat ne demek spor nedir spor ayakkabısı spor filmi tanımı spor hızkeseri anlamı spor işleri komiseri spor izlencesi ne demek spor kesesi nedir spor kulübü tanımı spor loto anlamı spor magazini ne demek spor torbası nedir spor toto tanımı spor yayını anlamı spor yurdu ne demek sporadik nedir sporanjiyum tanımı sporcu anlamı sporculuk ne demek sporla üreme nedir sporlanma tanımı sporlanmak anlamı sporlaşma ne demek sporlular nedir sporofit tanımı sporogoni anlamı sporosist ne demek sporosit nedir sporozoa tanımı sporozoit anlamı sporsever ne demek sporseverlik nedir sportif tanımı sportif balıkçılık sportmen anlamı sportmenlik ne demek sporulasyon nedir sporülasyon tanımı tek hücreli anlamı tohum ne demek toplu nedir tümü tanımı uluslararası askeri spor birliği uluslararası spor hekimleri birliği üreme organı anlamı veya ne demek yapı nedir yarış tanımı yarış alanı spor başyönetmeni yetki belgesi yetenek anlamı

Spor Oyunları