yemek

yemek ne demek, yemek nedir sorularına karşılık, 5 harfli yemek sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca yemek teknik teriminin Mecaz, Gramer kategorilerindeki anlamlarına ve yemek ile ilgili toplam 196 kelime, teknik terim, birleşik kelime, atasözü, isim, deyim ve/veya sözcük anlamlarına aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz.

yemek
1

Gramer : Öldürmek.

2

Gramer : Ölü yemeği.

3

Gramer : Yemek (bk. yimek)

4

Gramer : Yemek

5

Gramer : Yemek // yemek içmek: işret etmek

6

Gramer : Aş, yemek

7

Ad : Yemek yeme, karın doyurma işi

8

Ad : Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.

9

Ad : Günün belli saatlerinde yenilen besin

10

Ad : Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama

11

: Ağızda çiğneyerek yutmak

12

: Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek

13

: Isırmak: Sivrisinekler çocuğun kollarını yemiş.

14

: Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak.

15

: Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak

16

: Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek: Haram yemek. Rüşvet yemek.

17

: Harcamak, tüketmek, bitirmek

18

: Yasal yoldan cezalandırılmak.

19

: Birine alacağını vermemek, ödememek: Bu adam benim yüz bin liramı yedi.

20

: Başkasının parasını harcamak: Dalkavuklar çok parasını yemişler.

21

: Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek: Yapımına başlanan bu yapı günde 5 ton çimento yiyor.

22

: Sürekli üzmek, tedirgin etmek: Bu dert beni yiyor.

23

Mecaz : Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek.

Kaynak : Türk Dil Kurumu

(birine) bok yemek düşer (birinin) başını yemek (birinin) başının etini yemek (birinin) parasını yemek abaz abaz yemek afı küfü yemek tanımı ağırlama anlamı ağız ne demek ağızını yemek nedir aklını peynir ekmekle yemek alabandayı yemek alaminüt yemek tanımı altıdan yemek anlamı ayvayı yemek ne demek baş yemek nedir başka tanımı başla anlamı belli ne demek besin nedir bıçak yemek tanımı birbirini yemek biri anlamı bitirmek ne demek bok yemek nedir borç yemek tanımı bounu yemek anlamı buturma yemek ne demek cambul cumbul yemek cepir cepir yemek ceza yemek nedir cezalandırılmak cimcik yemek tanımı çalım yemek anlamı çifte yemek ne demek çiğ çiğ yemek nedir çok baharın otunu yemek dalamak tanımı dalkavuk anlamı damga yemek ne demek darbe (veya darbeyi) yemek dayak yemek nedir delmek tanımı dert anlamı dingil gibi yemek doyurma ne demek durum nedir edilmek tanımı ekmeğini yemek anlamı emek olmadan yemek olmaz etmek ne demek feleğin sillesini yemek (veya sillesine uğramak) fırça yemek nedir gâvura kızıp oruç yemek (veya bozmak) gayarı yemek tanımı gol yemek anlamı göğle yemek ne demek göğleme yemek nedir gözle yemek tanımı gücün anlamı gün yemek ne demek günde nedir günü tanımı hak (veya hakkını) yemek hakkı tanımı halt yemek anlamı haraç yemek (veya almak) haram ne demek haram yemek nedir harca tanımı harcamak anlamı hatır için çiğ tavuk yemek hava yemek ne demek hazır yemek nedir hazır yemek teknolojisi hazırdan yemek tanımı hersini yemek anlamı herze yemek ne demek hombul hobul yemek hüküm yemek nedir içi içini yemek için tanımı içini kurt yemek (veya kemirmek) içini yemek anlamı içmek ne demek iğne yemek nedir insan eti yemek işret tanımı kabul anlamı kaç baharın yoğurdunu yemek kafasının etini yemek kafayı yemek ne demek karavanadan yemek karın nedir kaşındırmak tanımı kazık yemek anlamı kemirmek ne demek kendi nedir kendi kendini yemek kendini yemek tanımı keseden yemek anlamı kırmak ne demek kıtlıktan çıkmış gibi yemek konuk anlamı kötek yemek nedir kötü tanımı kullanılmak anlamı kurşun yemek ne demek kuş gibi (veya kadar) yemek küfür yemek nedir kül yemek (veya yutmak) lafını yemek tanımı lapaç yemek anlamı lira ne demek maççık muççuk yemek maççuk muççuk yemek maçur muçur yemek mahvetmek nedir malak malak yemek manda gibi yemek meydan dayağı yemek miras yemek tanımı nane yemek anlamı oruç yemek ne demek osmanlı tokadı yemek oymak ne demek papara (veya paparasını) yemek para nedir para yemek tanımı parmaklarını (birlikte) yemek parpı yemek anlamı parpıyı yemek ne demek perişan nedir perişan etmek tanımı rüşvet anlamı rüşvet yemek ne demek saat nedir saparta (veya sapartayı) yemek sarf tanımı seçmeli yemek anlamı seçmesiz yemek ne demek sivrisinek nedir sopa yemek tanımı sözünü yemek anlamı sulu yemek ne demek sürekli nedir taam tanımı tatala yemek anlamı tavuk ayağı yemek tedirgin ne demek tedirgin etmek nedir tekme yemek tanımı temiz bir dayak yemek tencerede pişirip kapağında yemek tıka basa yemek tokat (veya tokadı) yemek tutulmak anlamı tüketmek ne demek uğra nedir uğramak tanımı veto yemek anlamı vidi vidi yemek vurgun yemek ne demek yağmur yemek nedir yapı tanımı yasak anlamı yasal ne demek yedi nedir yeme tanımı yemek anlamı yemek borusu ne demek yemek çıkarmak nedir yemek dolabı tanımı yemek dökmek anlamı yemek duası ne demek yemek hizmeti nedir yemek listesi tanımı yemek masası anlamı yemek odası ne demek yemek pişirme nedir yemek salonu tanımı yemek seçmek anlamı yemek tablası ne demek yemek takımı nedir yemek tökmek tanımı yemek vermek anlamı yemek yemek ne demek yemiş nedir yenile tanımı yenilen anlamı yeyim yemek ne demek yimek nedir yiyecek tanımı yutmak anlamı zılgıdı yemek ne demek zılgıt yemek nedir zurnacının karşısında limon yemek gibi

Yemek Oyunları